Artikkelit, Julkaisut

Avaimet onnistumiseen yritysostoissa

Miljardiluokan yrityksissä Corporate Development -osastot miettivät eri mahdollisuuksia löytää kasvua ja nostaa kannattavuutta yritysostoilla. Aktiivisilla ostajilla on omat yrityskauppa- ja integrointiammattilaiset, joita voi olla enemmän kuin pienemmän yhtiön koko johtoryhmä. Isoillakin yrityksillä yritysostot voivat epäonnistua, mutta pienemmillä yrityksillä epäonnistuminen on yleisempää. Toisaalta onnistuneen yritysoston vaikutus ostavaan yritykseen voi olla todella huomattava, jopa elintärkeä. Eräs asiakkaamme haki noin viisi vuotta sitten kasvumahdollisuuksia. Yritys oli kannattava haastaja toimialallaan, ja omistaja näki mahdollisuuksia konsolidointiin ja laajentamiseen. Selvä näkemys ja aktiivinen ote yritysostoihin on kasvattanut yhtiön viidessä vuodessa huomattavaksi tekijäksi, jonka liikevoitto on tänään korkeampi kuin liikevaihto viisi vuotta sitten.

Olen oppinut neljän vuosikymmenen aikana tuntemaan eri kokoisia yhtiöitä, jotka ovat aktiivisia ostajia. Pari asiaa on kiinnittänyt huomiotani, Sekä ostajan että ostettavan yrityksen taseen kunto asettavat rajoituksia kaupan koolle. Pienempi yritys, jolla on vahva tase, voi ostaa itseään suuremman, hyvin kannattavan yrityksen kohtuullisella kassavirtakertoimella, ja saada kaupan rahoitettua vivuttamalla yhtiöiden yhdistetyn taseen. Sitä vastoin kannattamattoman yrityksen ostaminen ilman saneerauksen vaatimia resursseja nostaa riskitasoa huomattavasti. Kriittisin elementti yritysoston onnistumiseen on yrityskehitys-, yrityskauppa- ja integrointiammattilaisten yhdessä operatiivisen johdon kanssa tuoma kokonaisuuden hallinta, jonka täytyy ohjata toimintaa ostavassa yrityksessä riippumatta siitä ovatko he omia vai ulkopuolisia resursseja.

Kun olemme Nordic Growthissa tutkineet yritysostoissa onnistuneita yrityksiä, niin seuraavat asiat tuntuvat olevan avaimet onnistumiseen:

 1. Ostetut yritykset sopivat aidosti ydinstrategiaan
  Parhailla ostajilla sekä hallitus että johto ovat sitoutuneet ydinstrategiaan, joka antaa yritysostoille perusteet ja kriteerit. Ilman selvää strategiaa yritysostoista tulee opportunistisia, jolloin parhaassa tapauksessa niiden kautta löytyy onnistunut strategia vahingossa. Muuten ostot perustuvat enemmän halpaan ostohintaan kuin strategiseen sopivuuteen, jolloin ne voivat sitoa yrityksen resurssit pitkäksi ajaksi toimintaan, joka ei vie yritystä eteenpäin ja pahimmillaan voivat kaataa sen. Joskus tarkoitus on ostaa toimintaa, jolla ei välttämättä ole synergiaa nykytoiminnan kanssa. Tällöin strategia voi olla siirtyä nykytoimialalta kasvavalle ja paremmin kannattavalle toimialalle.
 2. Oikeasta yhtiöstä on maksettu oikea hinta mieluummin kuin melkein sopivasta vähemmän
  Ostettavasta yrityksestä ei ole maksettu ylihintaa, koska sen arvo ja mahdolliset synergiat on tarkkaan selvitetty etukäteen mallintamalla eri skenaarioita. Kannattaa aina ostaa mahdollisimman edullisesti, mutta on myös tärkeä ymmärtää missä oston kannattavuuden raja menee. Tärkeintä on kuitenkin se, että on ostettu se yritys, joka sopii parhaiten ydinstrategiaan. Melkein sopivaa ei kannata ostaa siksi, että sen saa edullisesti. Ostava yritys pärjää parhaiten, kun ostetaan hyväkuntoinen yhtiö. Tällöin ostajan ei tarvitse allokoida johdon aikaa ja rahaa ostettavan yhtiön saneeraukseen, ja pankit on helpompi saada mukaan rahoittamaan tuottavaa yhtiötä.
 3. Ammattilaiset ymmärtävät ostavan yrityksen kulttuurin ja strategian
  Yritysten johto aliarvioi usein yritysostoihin tarvittavat resurssit. Liiketoiminnasta vastaava johtaja ei pysty hoitamaan sekä yritysostoja että operatiivista johtamista samaan aikaan. Yritysostoissa omin resurssein onnistuneissa yrityksissä on tyypillisesti ylimmässä johdossa joku tai joitakin henkilöitä, esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja, joka on täysaikaisesti keskittynyt ostojen läpivientiin. Ulkopuolista apua on käytetty tarpeen mukaan, mutta osana koko prosessia siten, että asiantuntijat tuntevat yrityksen strategian ja kulttuurin, ja heille annetaan tarpeeksi selvät tavoitteet. Tämän lisäksi operatiivinen johto on ollut mukana prosessissa ja sitoutuneena integrointiin jo varhaisessa vaiheessa.
 4. Sopivuus on varmistettu Due diligencessä
  Due diligencessa on varmistettu, että ostettavassa yrityksessä on ne kriittiset ominaisuudet, joita ostetaan. Due diligence on raskas prosessi, josta varsinkin tottumattomat ostajat pyrkivät säästämään. Usein järkevillä rajauksilla ja tarkalla suunnittelulla siinä pystytään löytämään säästöjä, kunhan due diligencen tarkoitus säilyy kirkkaana mielessä. Ensinnäkin täytyy varmistaa että kaikki oletetut oston perusteet ovat myös todellisuudessa olemassa. Toiseksi kannattaa varmistua siitä, että yrityksessä ei ole piilossa vastuita tai tappioita jotka päätyvät ostajalle. Kolmanneksi kannattaa varmistua, että omat odotukset ostettavan yrityksen suhteen ovat realistisia.
 5. Integraatiossa pääfokus on ollut ostettavassa yhtiössä ja sen henkilöstössä
  Onnistuneet yritysostajat valmistelevat ja toteuttavat ostetun yrityksen integraation siten, että ne ominaisuudet jotka haluttiin ostaa säilyvät ja hyödyntävät koko yritystä. Integraatio on vaikeampaa kuin se ensikuulemalta kuulostaa. Jos ostettava yritys on hyvässä kunnossa, on järkevää keskittyä ensi vaiheessa pitämään ostettu yhtiö oikeassa kurssissa ja lähteä integroinnissa ostetun yhtiön henkilöstön kautta liikkeelle. Onnistuneimmat organisaatioiden integroinnit tunnistaa jälkeenpäin siitä, että ostetun yhtiön henkilöstöä nousee koko konsernin avainpaikoille. Integraatiossa tärkeät operatiiviset ihmiset täytyy ottaa mukaan integraation suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa. Erikoistapauksissa oston päämäärä voi olla pelkän tuotevalikoiman siirto ostajalle ilman henkilöstöä. Tällöin parhaiten onnistuneet ostajat ovat ottaneet tämän huomioon jo kaupan rakenteessa, ja toteuttaneet tarvittavat muutokset välittömästi.

Yhteenvetona voisi sanoa, että onnistuneet yritysostot ovat harvoin onnistuneet siksi, että ostohinta oli edullinen. Alhainen ostohinta on voinut olla se syy miksi huonosta ostosta on tullut kohtuullinen. Eli osta halvalla jos et tiedä mitä haluat ostaa. Usein onnistuneen yritysoston tavoite on ollut suoraviivainen ja helposti ymmärrettävä, kuten uuden osaamisen hankkiminen, markkinaosuuden ostaminen tai oman tuotteen tai palvelun kannattavuuden nostaminen.

Erkki Hietalahti
Partner
+358 40 578 4110

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- ja arvonkasvupalveluihin niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.