Katsaus – Pääomasijoittajien rooli yrityskauppamarkkinalla kasvanut - Comset®
Julkaisut, Katsaukset

Katsaus – Pääomasijoittajien rooli yrityskauppamarkkinalla kasvanut

Tässä katsauksessa käsitellään 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana julkistettujen yrityskauppojen määrän kehitystä, joissa ostettava-/kohdeyritys on rekisteröity Pohjoismaihin. Mukana ovat kaikki julkistetut yrityskaupat, jolloin pienimmät julkistamattomat kaupat jäävät tämän tarkastelun ulkopuolelle. Fokus on enemmistökaupoissa.

 

Kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana julkistettiin 544 Pohjoismaihin kohdistunutta yrityskauppaa, joka on vuodentakaiseen verrattuna 368 kappaletta vähemmän (-40 %).  Laskua oli jokaisen Pohjoismaan osalta, mutta selkeimmin Ruotsissa, jossa kauppojen määrä lähes puolittui 212 kappaleeseen. Tanskassa ja Norjassa laskua oli noin 30 ja 40 %:n verran. Suomeen kohdistuneet kaupat vähenivät noin seitsemälläkymmenellä 167 kappaleeseen (-30 %).

Kohdemaana Ruotsin osuus Pohjoismaiden yrityskaupoista on tyypillisesti ollut suuri, keskimäärin noin 45 %:n tienoilla vuosina 2016-2018. Suomen vastaava osuus on ollut noin 25 %, joka on tämän vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden osalta noussut yli 30 prosenttiin. BKT-mittaria käyttäen Suomen asema Pohjoismaisten yrityskauppojen kohdemaana on korostunut edelleen. Suomen vuoden 2018 markkinahintainen bruttokansantuote oli muita Pohjoismaita selvästi pienempi, noin puolet Ruotsin, kaksi kolmasosaa Norjan ja 80 % Tanskan vastaavista. Suomeen kohdistuneet yritysjärjestelyt sen sijaan olivat noin 80 % Ruotsin, 240 % Norjan ja 160 % Tanskan kauppamääriin verrattuna. Suhteessa BKT:hen suomalaiset yritykset ovat olleet muita pohjoismaalaisia hanakammin ostokohteina.

Kuvio – Julkistettujen yrityskauppojen määrät, kohdeyritys rekisteröity Suomeen tai muihin Pohjoismaihin (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Maailmanlaajuisesti yrityskauppoja toteutettiin ensimmäisen puolen vuoden aikana 15 876 kpl (-4 051, -20 %), josta Eurooppaan kohdistui 5 806 (-3 086, -35 %). Euroopan osuus kohdealueena globaaleista yrityskaupoista oli näin ollen 37 % ja Pohjoismaiden 3 %. Epävarmuuksia markkinoilla ovat aiheuttaneet etenkin Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, sekä pitkään kypsynyt brexit-soppa. Myös makrotekijät vaikuttavat, kuten kehittyneiden talouksien hitaat kasvuennusteet ja Kiinan talouskasvun hiipuminen. Toisaalta matalat korot ja hyvä rahan saatavuus, ml. pääomasijoittajien varat, tukevat yrityskauppojen toteuttamista.

Kauppamäärien reilusta laskusta huolimatta Pohjoismaihin kohdistuneiden yrityskauppojen kokonaisarvo, lähes 23 mrd. euroa, oli lähellä edellisvuosien tasoa. Euromääräinen mittari on suuntaa antava, sillä suurimmat yksittäiset kaupat voivat aiheuttaa vuosien välillä huomattaviakin vaihteluita. Kappalemääräinen mittari on parempi indikaattori etenkin pk-yrityksiin kohdistuvasta yrityskauppa-aktiviteetista. Kuluvana vuonna rahamäärä on kuitenkin jakautunut hieman tasaisemmin. Viiden ja kymmenen suurimman kaupan osuudet kokonaisarvosta olivat 33 ja 56 %, verrattuna edellisvuoden 55 ja 70 %:iin (H1 2017 lähempänä kuluvan vuoden tasoa).

Kuvio – Julkistettujen yrityskauppojen kokonaisarvot ja -määrät, kohdeyritys rekisteröity Suomeen tai muihin Pohjoismaihin (Zephyr, Bureau Van Dijk)

2019 ensimmäisen vuosipuoliskon suurin julkistettu kauppa oli laajakaistaverkkotoimija IP-Only AB:n omistuksen siirtyminen pääomasijoittaja EQT:n Mid Market ja Mid Market Europe rahastoilta Infrastructure rahastolle noin 1,8 mrd. euron hintaan.[1] EQT oli myyjän paikalla myös Pohjoismaiden toiseksi suurimmassa järjestelyssä, reilu 1,6 mrd. euroa, jossa pääomasijoittaja Thomas H. Lee Partners, L.P. osti portfolioonsa norjalaisen Autostore AS:n.[2] Suurimpien järjestelyiden joukossa oli myös monia muita pääomasijoittajien julkistamia yritysostoja.

Suurin transaktio, jossa oli suomalainen kohdeyritys, oli Telenorin huhtikuussa julkistama teleoperaattori DNA:n 54 prosentin enemmistöosuuden osto 1,5 mrd. euron kauppahintaan.[3] Sittemmin Telenor on hankkinut lähes kaikki DNA:n osakkeet.[4] Suurin suomalaisen yrityksen toteuttama järjestely, arvoltaan yli 1,3 mrd. euroa, oli IT-palvelutoimija Tiedon ja EVRY:n sulautumisilmoitus.[5] Yli 100 milj. euron yritysostoihin ylsivät myös Metso, Valmet ja Ramirent. Kohteina olivat kanadalaiset yritykset McCloskey International Ltd (liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden valmistaja)[6], Groupe Laperriere & Verreault Inc. (teknologian ja palveluiden toimittaja sellu- ja paperiteollisuudelle)[7] sekä ruotsalainen Stavdal AB (konevuokraus).[8] Reilu kaksi kuukautta Stavdal yrityskaupan jälkeen Ramirent itse toimi Loxam S.A.S.:n lähes 1 mrd. euron yritysostokohteena.[9]

Toimialat, joilla aktiviteetti kasvanut

Kohdeyrityksien toiminnan mukaan tarkasteltuna yritysostoja tehtiin 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuoteen verrattuna vähemmän tai noin saman verran useimmilla toimialoilla. Pohjoismaisella tasolla poikkeuksia olivat mm. painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (+4 kpl), vuokraus ja leasingtoiminta (+4 kpl), lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus (+3 kpl), koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (+2 kpl), kalastus ja vesiviljely (+2 kpl) sekä kulttuuri- ja viihdetoiminta (+2 kpl). Suomen osalta usealla yllä olevista toimialoista transaktioiden määrä kasvoi, sekä tukkukaupassa (+4 kpl ml./pl. moottoriajoneuvot), paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa (+2 kpl).

Kuvio – Toimialat, joilla kasvua Pohjoismaihin kohdistuneissa yrityskaupoissa (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Kuvio – Toimialat, joilla kasvua Suomeen kohdistuneissa yrityskaupoissa (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Kuvio – Toimialat, joilla kasvua Suomeen kohdistuneissa yrityskaupoissa (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Esimerkkejä yllä olevien toimialojen yrityskaupoista, joissa on suomalaisia osapuolia, ovat aiemmin mainitut Ramirentiin liittyvät Loxam ja Stavdal järjestelyt, pääomasijoittaja MB Rahastojen tapahtumatoimisto Tapauksen enemmistöosuuden osto, katsastustoimija E. Valjakka Oy:n myynti Autokatsastus Lappeenranta Oy:lle, Hartwallin kahvilaitteiden huoltoyhtiö Espresso Services Europe hankkiminen, sekä Arctechin Helsingin telakan liiketoiminnan myynti Algador Holdings Ltd:lle.

Painotoimialalla kaikissa Pohjoismaissa julkistetuissa kaupoissa osapuolina oli pelkästään suomalaisia toimijoita. PunaMusta hankki Satavisionin printtiliiketoiminnan ja SP-Painon liiketoiminta siirtyi Hämeen Kirjapainolle. Niukasti tämän katsauksen yllä olevien lukujen ulkopuolelle jäi PunaMustan emoyhtiö PunaMusta Media Oyj:n 1.7.2019 julkistama Hämeen Kirjapainon koko osakekannan osto 10 milj. euron kauppahintaan.[10] Hämeen Kirjapainon vuoden 2018 liikevaihto oli noin 11 milj. euroa (SP-Painon 3/2019 liikevaihto yli 3 milj. euroa). Digipuristuksessa olevassa painoliiketoiminnassa suurempien kokonaisuuksien hakemisen skaalaetuineen voi nähdä luontevana. Ostettujen yhtiöiden ja liiketoimien tuloskunto on pääosin ollut heikko – liikevoitto alle 5 % liikevaihdosta, tai negatiivinen (esim. SP-Paino Oy). Hämeen Kirjapainon tuloskunto sen sijaan oli hyvä (vuoden 2018 liikevoitto 14 % liikevaihdosta).

PunaMusta Media-konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli noin 88 milj. euroa ja liikevoittoprosentti 0,8. Hämeen Kirjapaino-yritysoston jälkeen PunaMusta Media ilmoitti elokuussa käynnistävänsä yt-neuvottelut koskien PunaMusta, Erweko ja Faktor tytäryhtiöitä (kaikissa yhtiöissä edellisen tilikauden liikevoitto-% ollut heikko).[11] Suunnitelluilla toimilla PunaMusta Media hakee noin 2,5 milj. euron vuosittaisia säästöjä. Konsernin muita yhtiöitä pyritään näin ollen valjastamaan lähemmäksi Hämeen Kirjapainon saavuttamaa tuloskuntoa.

Vuoden 2018 H2 aikana painotoiminnassa nähtiin 11 kauppaa Pohjoismaissa, joista 7 oli suomalaisia kohdeyrityksiä. Vuodenvaihteen jälkeen selviää vuoden 2019 toisen puoliskon saldo.

Eniten laskeneet toimialat

Pohjoismaihin kohdistuneista yrityskaupoista suurinta laskua on nähty vähittäiskaupassa (-25 kpl, pl. moottoriajoneuvot), muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (-23 kpl), ohjelmistoissa ja siihen liittyvässä konsultoinnissa (-23 kpl), arkkitehti- ja insinööripalveluissa (-20 kpl), sekä tukkukaupassa (-20 kpl, pl. moottoriajoneuvot) jossa Suomen kehitys on eronnut muiden Pohjoismaiden kehityksestä.

Kuvio – Suurinta laskua Pohjoismaihin kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Kuvio – Suurinta laskua Pohjoismaihin kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Kuvio – Suurinta laskua Pohjoismaihin kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Suomessa hoivakohun runteleman sosiaalipalveluiden (ml. sosiaalihuollon avopalvelut) kauppamäärät putosivat yhteensä 18 kappaleen verran vuodentakaiseen verrattuna. Esimerkiksi Esperi Care ei 2019 tammikuun Syvälammen Palvelukodin oston jälkeen julkistanut yhtäkään kauppaa kesäkuun loppuun mennessä, verrattuna edellisvuoden neljään järjestelyyn (2017-2018 aikana Esperi Care julkisti yhteensä 16 yritysostoa sosiaalipalvelualalla). Attendo sen sijaan julkisti kolme kauppaa H1 2019 aikana.

Nähtäväksi jää miten kaavailtu 0,7:n hoitajamitoitus, jonka rahoitus ja resursointi on tosin vielä auki, sekä sote-uudistukset laajemmin vaikuttavat toimialan yrityskauppoihin pidemmällä aikavälillä.[12] Aktiivisuus kauppamäärien osalta vaikuttaisi kuitenkin olevan hiipumaan päin – tähän mennessä vuoden 2019 toisella puoliskolla Suomessa on julkistettu vain muutama järjestely terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla. Terveysalan suurimmat toimijat lähestyvät miljardin euron liikevaihtoa.[13]

Kuvio – Suurinta laskua Suomeen kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Kuvio – Suurinta laskua Suomeen kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Kuvio – Suurinta laskua Suomeen kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Pohjoismaisten toimijoiden julkistamat yritysostot

Pohjoismaisten yhtiöiden julkistamat yritysostot vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla laskivat edellisvuoteen verrattuna 351 kappaleella 592:een (-37 %). Suomen osalta laskua oli 59 kappaleen verran 160:een (-27 %). Myös muissa Pohjoismaissa julkistetut yritysostot vähenivät vertailukauteen nähden, joskin lasku selittyy pääosin Ruotsiin rekisteröityjen toimijoiden noin kahdensadan kappaleen (-44 %) pienemmistä julkistusmääristä.

Kuvio – Julkistettujen yrityskauppojen määrät, joissa ostava yritys toimii Suomessa tai muussa Pohjoismaassa (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Kuten kohdeyrityksien tapauksessa, Ruotsin osuus Pohjoismaisten toimijoiden julkistamista yrityskaupoista on tyypillisesti ollut suuri, keskimäärin noin 50 %:n tienoilla vuosina 2016-2018. H1 2019 osalta osuus oli noin 44 % (262 kpl). Suomen osuus (27 %) on tässäkin kategoriassa Norjaa (12 %) ja Tanskaa (17 %) suurempi. Pohjoismaista Ruotsi on ollut selvästi netto-ostajan asemassa, vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon osalta 50 kpl verran. Tämä selittyy osaltaan sillä, että suuret kansainväliset konsernit toteuttavat osaksi yrityskauppoja Ruotsissa sijaitsevien Pohjoismaiden pääkonttoriensa kautta. Esimerkiksi, aiemmin esitetty Jin Jiang Internationalin Aplite Holdings AB:n kautta julkistettu Radisson Hospitality AB:n yritysosto. Kuten 2018, Suomi oli kuluvan vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden osalta Pohjoismaista suurin yrityksien nettomyyjä (-7 kpl). Norjalla nettomäärä oli nolla ja Tanskalla -4 kpl.

Kuvio – Julkistettujen yrityskauppojen kokonaisarvot ja -määrät, ostava yritys toimii Pohjoismaissa (Zephyr, Bureau Van Dijk)

Vuoden 2019 alkupuoliskon yrityskauppojen, joissa ostava yritys on rekisteröity Pohjoismaihin, kokonaisarvo jäi reippaasti vuodentakaisesta. 2017 kokonaisarvo ylittyi kuitenkin yli 7 mrd. eurolla. Suurin osa Pohjoismaisten toimijoiden tekemistä yritysostoista kohdistuu maan rajojen sisäpuolelle tai muuhun Pohjoismaahan. Pohjoismaiden ulkopuolelle kohdistuneista kaupoista suurin oli logistiikka-alan DSV:n ja Panalpinan välinen kauppa.[14] Muita vastaavia yli 300 milj. euroa ylittäviä transaktioita on esitetty alla.

Pääomasijoittajien merkitys kasvanut

Toisin kuin teollisten toimijoiden kohdalla, pääomasijoittajien Pohjoismaihin kohdistuneiden buyout-sijoituksien määrä oli 2019 ensimmäisellä puoliskolla lähellä edellisvuosien tasoa. Näin ollen pääomasijoittajien osuus, lähes 11 %, Pohjoismaihin kohdistuneista yritysjärjestelyistä on kasvanut selvästi. Pääomasijoittajien rooli on korostunut etenkin suurimmissa yrityskaupoissa. Kuten aiemmin esitetystä taulukosta selviää, Pohjoismaihin kohdistuneista ja arvoltaan yli 300 milj. euron transaktioista lähes puolessa (10 kpl) ostajana toimi pääomasijoittaja. Vallitsevassa taloustilanteessa pääomasijoittajien merkitys yrityskauppamarkkinalla tuskin vähenee, jota tukee tähän hetkeen ulottuvat H2 2019 aikana julkistetut yrityskaupat. Pääomasijoittajat ry:n mukaan vuonna 2018 kotimaisissa buyout-rahastoissa oli yli 1,7 mrd. euroa rahaa.[15] Yritysostotyyppiset buyout-sijoitukset suomalaisiin yrityksiin olivat arvoltaan yli 1,1 mrd. euroa.

 

LISÄÄ TIETOA YRITYSJÄRJESTELY- JA ARVONKASVUMAHDOLLISUUKSISTA

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta yrityskauppa- tai arvonkasvupalveluihin tällä tai jollakin toisella toimialalla niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

[1] EQT AB: https://www.eqtgroup.com/news/Press-Releases/2019/eqt-infrastructure-acquires-ip-only-the-leading-alternative-provider-of-fiber-based-data-communication-services-in-sweden/

[2] Business Wire, Inc.: https://www.businesswire.com/news/home/20190619005791/en/Thomas-H.-Lee-Partners-Announces-Acquisition-AutoStore

[3] Telenor ASA: https://www.telenor.com/media/press-release/telenor-to-acquire-majority-stake-in-the-finnish-telecom-operator-dna

[4] Telenor ASA: https://www.telenor.com/investors/ostotarjous-dna-oyjn-osakkeista/

[5] Tieto Oyj: https://campaigns.tieto.com/fi/tietoevry

[6] Metso Oyj: https://www.metso.com/fi/uutiset/2019/6/metso-kiihdyttaa-kasvuaan-kivenmurskausmarkkinoilla-ostamalla-mccloskeyn/

[7] Valmet Oyj: https://www.valmet.com/media/news/press-releases/2019/valmet-strengthens-its-stable-business-by-acquiring-glv-a-global-provider-of-technologies-and-services-to-the-pulp-and-paper-industry/

[8] Ramirent Oyj: https://www.ramirent.com/news/releases/ramirent-ostaa-stavdal-abn-ja-nousee-ruotsin-konevuokrausmarkkinan-johtavaksi-yhtiksi-2084736?locale=fi

[9] Ramirent Oyj: https://www.ramirent.com/news/releases/loxam-sas-julkistaa-ramirent-oyjn-hallituksen-suositteleman-julkisen-kteisostotarjouksen-kaikista-ramirent-oyjn-osakkeista-2113716?locale=fi

[10] Hämeen Kirjapaino Oy: https://www.hameenkp.fi/punamusta-media-osti-hameen-kirjapainon-yhteinen-palvelutarjonta-kasvaa/

[11] PunaMusta Media Oyj: https://www.punamustamedia.fi/punamusta-media-konserni-aloittaa-yt-neuvottelut/

[12] Yle: https://yle.fi/uutiset/3-11002755

[13] Alma Talent Oy: https://www.talouselama.fi/uutiset/talouselama-selvitti-terveysyhtiot-tekevat-jatti-investointeja-mutta-ala-on-harvalle-kultakaivos-ja-monet-kyntavat-tappiolla/1f506ee7-d1f3-476d-9400-515ee1effd68

[14] DSV A/S: https://www.fi.dsv.com/about-dsv/press/News/2019/04/Panalpina-and-DSV-agree-to-join-forces

[15] Pääomasijoittajat ry: https://paaomasijoittajat.fi/medialle/#tilastot