Katsaus: Ruotsissa markkinaehtoinen kasvun rahoitus toimii - Comset®
Julkaisut, Katsaukset

Katsaus: Ruotsissa markkinaehtoinen kasvun rahoitus toimii

Tässä katsauksessa käsitellään Pohjoismaisten pörssien pitkän aikavälin kehitystä. Tarkastelussa ovat Nasdaq Nordic Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, sekä Oslo Børs Norjassa.

Nasdaq Nordic

Vuoden 2017 lopussa Nasdaq Nordic päälistoilla (pl. Islanti) oli yhteensä 587 yritystä.[1] Tästä Nasdaq Helsingin osuus oli 129 kpl (22 %), Tukholman 321 kpl (55 %) ja Kööpenhaminan 137 kpl (23 %). Suomen prosenttiosuus on säilynyt samalla tasolla vuosituhannen vaihteesta lähtien. Ruotsin osuus on noussut noin 10 prosenttiyksikön verran 55 prosenttiin Tanskan osuuden laskiessa saman verran prosenttiyksiköissä.

Viime vuodet Tukholma on dominoinut pörssitulokkaiden määrissä Pohjoismaissa sekä pää- että First North-listalla (ks. jäljempänä). Vuosien 2014-2017 aikana Tukholman päälistan yritysten määrän nettomuutos oli +65 kpl. Vastaavat määrät Helsingin ja Kööpenhaminan osalta olivat +5 kpl ja -23 kpl. Tukholma on myös ainoa Nasdaq päämarkkina, jossa yrityksien määrä ylittää vertailukauden huippuarvon vuonna 2000 (311 kpl). Suomi on vuosituhannen vaihteeseen nähden 29 kpl alemmalla tasolla ja Tanska lähes sadan kappaleen verran. Kokonaisuutena yrityksien määrä Nasdaq Nordic päälistoilla on pudonnut 117 kpl vuodesta 2000.

First North

Suomen ja Tanskan osalta selitystä päälistan kehitykseen voidaan osaltaan hakea First North-listasta, jolla on ollut kova kasvuvauhti päällä vuodesta 2013 lähtien (kuvio alla) – Ruotsissa sekä pää- että First North listat ovat kehittyneet vahvasti. Selitys kuitenkin ontuu siinä, että ehdottomasti suurin osa First North listautumisista on toteutunut Nasdaq Stockholm markkinapaikalle.[2] Tukholman tämänhetkinen osuus kaikista First North-yrityksistä on noin 85 %.[3] Suomen ja Tanskan osuudet ovat noin 9 % ja 6 % Islannin kattaessa loppuosan.[4] Suomessa on otsikoitu listautumisbuumista, mutta Ruotsi on viime vuosina ollut aivan omalla tasollaan muihin Pohjoismaihin verrattuna. Myös vuoden 2018 tähänastisista First North listautumisista Tukholma kattaa suurimman osan.[5]

*Kaupankäynti First North listalla alkoi kesäkuussa 2006 (2005 luku yllä yhteismäärä listoilta, joista muodostui First North).

Oslon pörssi

Myöskään Norjan pörssi ei yllä Ruotsin tasolle (ks. kuviot alla), joskin kevyemmin säännellyllä Merkur Marketilla kehitys on ollut positiivista listan vuoden 2016 tammikuun avaamisen jälkeen.[6]

Se, miksi Ruotsissa on toteutettu muihin Pohjoismaihin verrattuna suhteellisesti erittäin paljon listautumisia, on syiltään moniulotteinen. Suomeen verrattuna ruotsalaisten moninkertaiset rahoitusvarat asukasta kohden, näiden rahoitusvarojen pienemmän prosenttiosuuden sijoittuminen talletustileille, vapaaehtoiset eläkesäästöt ja Ruotsin PPM-eläkejärjestelmä vaikuttanevat.[7] Voi myös spekuloida sillä, että Ruotsissa on osattu paremmin löytää yksimielisyyttä talouden kannalta tärkeistä asioista kuin Suomessa. Meillä yhteisestä hyvästä viis, kunhan voitetaan taistelu ideologista vastustajaa vastaan. Lopputulos on kuitenkin se, että Ruotsissa on ollut yrityksille enemmän kasvurahaa tarjolla, jonka avittamina ne voivat esimerkiksi ponnistaa kansainvälisille markkinoille.

Jää nähtäväksi, miten Suomessa mahdollisesti käyttöön otettavat osakesäästötilit vaikuttavat sen jälkeisiin listautumismääriin. Osakesäästötilien ominaisuuksia ja laajuutta tulisi osaltaan peilata listautumismääriin, sillä kansainvälisesti menestyvät suomalaiset yritykset luovat varallisuutta Suomeen. Yleisesti ottaen listautumiskehitys Suomessa on ollut positiivista viime vuosina – Ruotsista ei tarvitse eikä voi kopioida kaikkea, mutta avarakatseinen tarkastelu siihen suuntaan lienee tervettä.

LISÄÄ TIETOA YRITYSJÄRJESTELY- JA ARVONKASVUMAHDOLLISUUKSISTA

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta yrityskauppa- tai arvonkasvupalveluihin tällä tai jollakin toisella toimialalla niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

[1] Nasdaq, Inc.

[2] Nasdaq, Inc.: https://business.nasdaq.com/mediacenter/pressreleases/1663236/record-year-for-listings-on-nasdaqs-nordic-markets. 79 kpl “Total New Listings (incl. switches)” Nasdaq First North-listalle johtuu Nasdaqin statistiikkojen ja oheisen tiedotteen eroavaisuuksista. First North-listalla olevien yrityksien määrä vuoden 2017 lopussa oli 318 kpl.

[3] Prosenttiosuudessa ei juurikaan muutosta, vaikka useamman osakelajin liikkeelle laskeneet yritykset listalla lasketaan vain kertaalleen mukaan.

[4] Nasdaq, Inc.: http://www.nasdaqomxnordic.com/osakkeet/listayhtiot/first-north

[5] Nasdaq, Inc.: http://www.nasdaqomxnordic.com/uutiset/listauksia/firstnorth/2018

[6] Oslo Børs ASA: https://www.oslobors.no/ob_eng/Oslo-Boers/Listing/Shares-equity-certificates-and-rights-to-shares/Comparison-between-Oslo-Boers-Oslo-Axess-and-Merkur-Market

[7] OECD: https://data.oecd.org/hha/household-financial-assets.htm. Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Households_-_statistics_on_financial_assets_and_liabilities. Eläketurvakeskus: https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/muiden-maiden-elakejarjestelmat/ruotsi/. Eläketurvakeskus: https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/muiden-maiden-elakejarjestelmat/ruotsi/. Pensionsmyndigheten: https://www.pensionsmyndigheten.se/other-languages/en/en/du-bestammer-over-din-premiepension.