Näillä keinoilla 45 % parempi hinta yrityskaupassa - Comset®
Tietoiskut

Näillä keinoilla 45 % parempi hinta yrityskaupassa

Yrityskauppa-aktiivisuus on hyvällä tasolla, markkinoilla liikkuu edelleen paljon rahaa ja aktiiviset ostajat maksavat sopivista kohteista hyviä hintoja. Toki ostajat ovat tarkempia, mutta päähuomio on, että aktiiviset ostajat ovat aktiivisia kaikissa suhdanteissa.

Yrityskaupassa raha harvoin on ainoa asia omistajille. Tärkeät tekijät vaihtelevat merkittävästi, mutta mukana on usein esimerkiksi halu varmistaa firman jatkuvuus, hakea tukea kasvuun ja kantaa huolta työntekijöistä. Hinta on kuitenkin jokaisessa kaupassa merkittävänä tekijänä.

Projektijohtajamme Saul Schubakin kirjoittama artikkeli Näin saat yrityksestäsi parhaan hinnansisältää laajan ja perustellun katsauksen keinoihin, joilla saavutetaan paras mahdollinen lopputulos yrityskaupoissa.

Tämä tietoisku kiteyttää artikkelin sanomaa ja listaa kaikkein tärkeimmät tekijät, joita on kaksi:

1. Etsi ostajia laajemmin

Paras ja mieluisin ostaja on vain harvoin siinä ydinryhmässä, josta sen ensiajattelemalla uskoo löytyvän. Aktiiviset suoraan omistajia kontaktoivat ostajakandidaatit tarjoavat tyypillisesti alimpia hintoja. Ostajia kannattaakin etsiä kiinnostustaan suoraan osoittaneiden ja ilmiselvien kandidaattien lisäksi alalle pyrkivistä yrityksistä, pääomasijoittajista, asiakkaista, toimittajista ja alihankkijoista, firmoista jotka voivat saada hyötyä ristimyynnistä, alan yhdistelijöistä ja osta- ja unohda tyyppisistä sijoittajista. Tämän lisäksi kannattaa muistaa vaihtoehtoina vähemmistösijoittajat ja omat työntekijät. Jos suinkin yrityksen koko ja toimiala antaa myöten, kannattaa ostajahaku toteuttaa aina kansainvälisenä.

Nordic Growthin toteuttamissa projekteissa kontaktoitavien ostajakandidaattien määrä on tyypillisesti 50-100+ tahoa ja tilasto osoittaa, että laaja tarjoushaku nostaa hintaa alimpiin tarjouksiin verrattuna keskimäärin 53 %.

2. Luo kilpailutilanne ja osoita yrityksessä oleva arvo

Yrityksen arvon osoittamisesta monella on se väärinkäsitys, että kyseessä on edellisten tilikausien huipputulosten esittelemisestä tai kovien ennusteiden piirtämisestä tuleviksi vuosiksi. Totuus ei voisi olla kauempana. Arvon osoittamisessa on todellisuudessa kyse niiden tekijöiden esiintuomisesta, joista tulevaisuuden kassavirrat muodostuvat, eli yrityksen kilpailutekijöiden. Kasvu ja voitto seuraavat näistä.

Parhaimmillaan yritys on ostajalle enemmän arvoltaan kuin jatkaessa toimintaansa itsenäisenä. Lisäarvo muodostuu synergioista; eli esimerkiksi voidaanko lisätä keskiostosta ristimyynnillä, mahdollistaako kauppa uutta kasvua tai mistä voidaan säästää päällekkäisiä kustannuksia. Missään tapauksessa arvon osoittaminen ei ole arpapeliä vaan se vaatii työtä, työkaluja ja syvällistä osaamista.

Nordic Growthin toteuttamissa projekteissa hinta ja ehdot paranevat kilpailutilanteen ja arvoa osoittavien neuvotteluiden myötä siten, että lopullinen ostaja nostaa tarjoustaan keskimäärin vielä 23 %.

Tähtiostaja löytyy vain laajalla tarjoushaulla. Niin ikään kilpailutilanteen ja arvon osoittamisen myötä ostajat saadaan tarjoamaan parastaan. Yhteysvaikutuksena kauppahinta paranee alimpiin tarjouksiin verrattuna keskimäärin 87 % ja mediaaninakin tämän tietoiskun otsikossa mainitun 45 % verran.

Projektissa tuotettu arvo1:

 

Ari Koivunen
Director
040 540 5378

Aktiiviset ostajat etsivät tällä hetkellä:

Teknologiateollisuus: Ohutlevykonepajat, raskaiden metallituotteiden konepajat, lisäarvotuotteet
Informaatioteknologia: Ohjelmistotuotteet, -testaus, -konsultointi ja -kehitys, erityisesti SaaS
Palvelut: Tukkukauppa, maahantuonti, turvallisuus- ja vartiointipalvelut, terveyspalvelut
Rakentaminen: Erikoisrakentaminen, talotekniikka – erityisesti kylmäasennus
Elintarviketeollisuus: Elintarvikkeiden valmistus, erityisesti terveysvaikutteiset elintarvikkeet
Kaivosteollisuus: Tehostamiseen liittyvät teknologiat ja palvelut
Muut: Lääkkeiden ja lääkeaineiden valmistus, kumi- ja muovituotteiden kierrätys/valmistus, FinTech -palvelut, vihreän siirtymän energiaratkaisut, ympäristöjalanjälkeä pienentävät tuotteet ja palvelut

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

 

1 Kuvaaja sisältää Nordic Growthin 15 viimeisintä kauppaa. Raportoimme sekä keskiarvon että mediaanin