Pikaopas: Aktiivisen omistajan pikaopas - Comset®
Julkaisut, Lataukset

Pikaopas: Aktiivisen omistajan pikaopas

Lukijalle

Aktiivinen omistajuus ja arvonkasvu liittyvät olennaisesti toisiinsa. Omistajan tehtävä on saada pääomalleen tuottoa, eli kasvattaa yrityksensä arvoa. Aktiivisella omistajuudella on vahva yhteys arvonkasvuun. Aktiivisen omistajuuden keinoin on mahdollista saavuttaa tavoiteltu arvonkasvu ja muut tavoitteet omistajana.

Tässä pikaoppaassa keskitytään omistajuuden taloudelliseen näkökulmaan ja siihen, kuinka omistajana voi saada juuri sitä, mitä haluaakin.

Aktiivisen omistajan pikaopas antaa läpileikkauksen siitä, mitä aktiivinen omistajuus tarkoittaa ja mitä merkitystä sillä on arvon kasvattamisessa tai arvoa kasvattavissa yritysjärjestelyissä. Oppaassa on kaksi osiota, joista ensimmäinen käsittelee aktiivisen omistajuuden peruslähtökohtia. Toisessa osassa tuodaan esille, mitä aktiivinen omistajuus tarkoittaa käytännön tasolla.

Parhaimman hyödyn tästä oppaasta saavat omistajat, jotka haluavat kehittyä omistajan roolissaan ja jotka haluavat varmistaa omistajuuteensa liittyvien tavoitteiden toteutumisen sekä optimaalisen arvonkasvun.

 

Antoisia lukuhetkiä!

Lataa pikaopas tästä