Yrityksen hinta riippuu sen arvosta - Comset®
Artikkelit, Julkaisut

Yrityksen hinta riippuu sen arvosta

Yrityskaupassa ostajan ja myyjän sopima hinta on aina neuvottelujen tulos. Kauppaan tuskin kuitenkaan päästään elleivät ostajan ja myyjän ajatukset myös taloudellisesta arvosta ole kohtuullisen lähellä toisiaan.

Yrityksen taloudellinen arvo on teoreettisesti hyvin yksinkertainen asia. Yrityksestä kannattaa tänään maksaa hinta, joka vastaa yrityksestä omistajalle tulevia kassavirtoja diskontattuna riskikorjatulla korolla tähän päivään. Voimme esimerkillä osoittaa miten taloudellinen arvo lasketaan.

Esimerkkiyrityksemme toimii stabiililla markkinalla, jossa vuotuinen kassavirta on hyvin ennakoitavissa. Olemme harkitsemassa yrityksen ostoa ja mietimme kuinka paljon meidän kannattaa siitä maksaa. Yrityksen liikevaihto on viisi miljoonaa euroa vuodessa, ja se tekee vuodesta toiseen kymmenen prosentin liikevoittoa. Vuotuiset investoinnit ovat poistojen suuruiset, ja käyttöpääoma on vakiintunut nykytasolle. Lisäksi yrityksellä ei ole lainoja, vaan koko toiminta on rahoitettu omalla pääomalla. Tällöin omistajat saavat yrityksestä vuosittain 400.000 euroa osinkoa omaan käyttöön. Tarkoituksemme on pyörittää toimintaa kymmenen vuotta ja sitten myydä yritys seuraavalle omistajalle samoilla oletuksilla. Odotamme siis omistajina seuraavia kassavirtoja:

Nykyarvon mukaan voimme maksaa yrityksestä jopa neljä miljoonaa jos tyydymme kymmenen prosentin vuotuiseen tuottoon. Toisaalta kahden miljoonan kauppahinnalla saisimme pääomalle kahdenkymmenen prosentin vuotuisen tuoton.

Yllä oleva laskelma on tietenkin yksinkertaistettu esimerkki, mutta se antaa kuvan yrityksen todellisesta taloudellisesta arvosta, jonka pystyy tarkasti laskemaan ainoastaan jälkikäteen, jolloin kassavirrat tiedetään.

Entä myyjän kannalta, millä hinnalla kannattaa myydä? Usein myyntihalujen takana on muita kuin taloudellisia syitä. Tyypillisimmät ovat ikääntyminen ja halu hypätä yrittäjyydestä pois viettämään rauhallisempia eläkevuosia, tai strategian mukaiset muutokset yritysrakenteessa. Omistajat ovat ehkä tunnistaneet omat vahvuutensa ja toteavat, että yrityksen kehittäminen seuraavalle tasolle vaatii muuta kuin heidän osaamistaan. He voivat myydä kehittämänsä yrityksen ja ostaa jälleen sen tyyppisen yrityksen, jossa heidän kykynsä tuottavat suurinta lisäarvoa. Myyjän odotukset tulevaisuuden kassavirroista voivat olla hyvinkin korkeita, sillä yritys on rakennettu oman strategisen näkemyksen mukaan. Myyjän edustajana meidän roolimme on löytää ne todelliset ostajan odotukset ja pyrkiä saamaan kauppahinta mahdollisimman lähelle ostajan maksimitasoa. Jos ostajakandidaatteja on ollut useita ja heidän välillään on ollut kilpailua, niin on todennäköistä, että ostajien indikoima taso on lähellä markkinahintaa. Se on kaupantekohetken paras mahdollinen hinta, ja jos myynnin ajurina on muita kuin taloudellisia syitä, niin silloin todennäköisesti myyjän kannattaa myydä. Jos vaihtoehtona on toiminnan jatkaminen, ja perusteena tuotto-odotus, niin myyjän kannattaa hyvin realistisesti arvioida tulevaisuuden tuotot ja yrityksen myynti myöhemmin kaikkine riskeineen. Jos odotettu tuotto diskontattuna tähän päivään ylittää mahdollisen kauppahinnan, niin yritystä ei kannata myydä.

Yllä olevasta taulukosta voimme nähdä mistä niin tyypilliset neljä-viisi kertaa liikevoitto arvostustaso tulee. Se tarkoittaisi tasaisella kassavirralla noin viidentoista-kahdenkymmenen prosentin vuotuista tuottoa ostajalle, joka riskit huomioiden voi pienessä yhtiössä ilman synergiaefektejä olla aivan kohtuullinen. Synergiaefektit ja skaalautuvuus ovat arvoon vaikuttavia asioita, joista enemmän toisella kertaa.

Erkki Hietalahti
Partner
040 578 4110

 

LISÄÄ TIETOA YRITYSJÄRJESTELY- JA ARVONKASVUMAHDOLLISUUKSISTA

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta yrityksemme tarjoamiin yrityskauppa- tai arvonkasvupalveluihin niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.