Artikkelit, Julkaisut

Yritysarvon kasvattaminen alkaa omistajatavoitteen rakentamisesta

Yritysarvon kasvattaminen alkaa omistajatavoitteen rakentamisesta

Comset Oy:n tekemän haastattelututkimuksen perusteella 80 prosenttia suomalaisista yritysomistajista ei ole määrittänyt itselleen omistajatavoitetta. Tulos on sinänsä merkittävä, sillä juuri omistajatavoitteen kautta määritellään mihin liiketoiminnalla ylipäätään pyritään.

Omistajatavoite eroaa liiketoimintatavoitteista

Hyvin usein yritystoiminnan tavoitteista puhuttaessa, ajatellaan ensisijaisesti liiketoiminnalle asetettuja tavoitteita. On kuitenkin olennaista huomata, että omistajatavoite on eri asia kuin liiketoimintatavoite.

Liiketoiminnalle asetettavien tavoitteiden avulla johdetaan yrityksen toimintaa, kun taas omistajatavoite määrittää sen, mihin toiminnalla ylipäätään pyritään. Jos yrityksen omistajan tavoitteena on esimerkiksi saada yritys myytyä tietyn ajanjakson jälkeen, tulee yrityksen liiketoiminta suunnitella ja toteuttaa siten, että se tukee parhaan mahdollisen myyntihinnan saamista. Tällöin liiketoiminnassa tulee huomioida, miten yrityksen arvoa kasvatetaan potentiaalisten ostajien silmissä.

Toisin sanoen, jos omistajatavoitetta ei ole olemassa, yrityksen toimintaa ohjataan liikaa liiketoimintatavoitteiden kautta. Tällöin jää vain nähtäväksi, mitä omistaja mahdollisesti saavuttaa siinä sivussa.

Miten omistajatavoite rakennetaan?

Omistajatavoitteen rakentaminen on iteratiivinen prosessi, joka tapahtuu vertailun ja tiedonhaun pohjalta. Hyvässä omistajatavoitteessa on aina mukana sekä faktaa että tunnetta sopivassa suhteessa.

Omistajatavoitteen rakentamiseksi tulee vertailla erilaisia arvonkasvun mahdollisuuksia sekä osingonsaajan että potentiaalisen ostajan näkökulmasta ja suhteuttaa tätä tietoa yrityksen nykytilanteeseen sekä omistajien hyväksymään riskiprofiiliin. Tämän tuloksena saadaan askelmerkit, joiden mukaan omistajatavoitetta kohti lähdetään kulkemaan.

Lue lisää omistajatavoitteesta

Opas omistajatavoitteen rakentamiseen antaa hyödyllistä tietoa muun muassa seuraavista aiheista:

  • Millaisia omistajatavoitteita voi olla ja miten ne eroavat toisistaan?
  • Millainen on hyvä omistajatavoite?
  • Miten omistajatavoite rakennetaan?
  • Millaiset arvonkasvun toimenpiteet auttavat omistajatavoitteen saavuttamisessa?