Artikkelit, Julkaisut

Yritysjärjestelyt kiinteäksi osaksi ketterää strategiaa

Markkinoiden muutokset tapahtuvat nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, ja ennustettava reitti tulevaisuuteen tuntuu vain lyhentyvän. Puhutaan uudesta kasvavasta ryhmästä ketteriä, nopeasti markkinamuutoksiin reagoivia yrityksiä, jotka ovat tämän hetken ja tulevaisuuden voittajia. Mikä yritys tahansa voi liittyä tähän joukkoon. Ensimmäinen ja tärkein periaate on, että yrityksen ja sen asiakkaiden osaamista hyödynnetään jatkuvasti strategian polttoaineena. Toinen on pysyminen ajan tasalla teknisten innovaatioiden ja uusien käyttötapojen kehityksessä, sillä teknologia on suurin toimialoja ja niiden rajoja muuttava voima. Kolmas on nopea reagointi varmistettuihin muutostarpeisiin ostamalla ja myymällä osaamista ja omaisuutta tarpeiden mukaan.

Yrityksen hallituksen tehtävä on seurata strategian soveltuvuutta tänään ja huomenna. Ketterällä yrityksellä on koko ajan vaihtoehtoisia skenaarioita, joiden toteutumista ja muuttumista seurataan aktiivisesti. Myös sopivia ostokohteita skannataan jatkuvasti, mutta ei tutkimalla jokaista tarjottua yritystä, vaan omien tarpeiden pohjalta. Usein sopivan kohdeyrityksen aktiivinen lähestyminen johtaa toivottuun tulokseen. Avain on kuitenkin tieto siitä mitä omaan yritykseen tarvitaan pystyäksemme vastaamaan tai ennakoimaan markkinamuutoksiin.

Halvalla tarjottua ostettavaa, jossa kohteen sopivuus on kysymysmerkki, kannattaa varoa. Ei suinkaan siksi että se on halpa, vaan siksi että edullinen hinta houkuttelee keksimään hyviä syitä ostolle. Sitä vastoin sopivaa toimintaa kannattaa ostaa mahdollisimman edullisesti. Operatiivisen johdon aika on kriittisin yrityksen resurssi, eikä sitä saa tuhlata toimintaan, joka ei suoraan tue tulevaisuuden menestystä. Joskus halvasta portfoliosijoituksesta voi saada hyvän tuoton, mutta vaihtoehtoiskustannus on se menetetty kasvu, joka olisi voitu saavuttaa oikeilla toimenpiteillä sillä liiketoiminta-alueella joka olisi eniten hyötynyt johdon fokuksesta. Sama pätee myös kertyneisiin rönsyihin tai toimintoihin jotka muutosten jälkeen eivät ole enää niin tärkeitä. Johdon aikaa ei kannata tuhlata niiden toiminnan tehostamiseen, jos ajalle olisi käyttöä tulevaisuutta tukevissa toiminnoissa. Niille voi hyvinkin löytyä parempi koti toisessa organisaatiossa.

Ketterä organisaatio on ketterä koska se reagoi ilman viivettä markkinamuutoksiin. Ilman aktiivista otetta yritysjärjestelyistä se ei onnistu. Yritysjärjestelyt ovat strategian toteuttamista, joten niitä ei myöskään pidä nähdä yrityksen muusta toiminnasta ja toiminnan jatkuvuudesta irrallisina projekteina.

Erkki Hietalahti
Partner
+358 40 578 4110

KIINNOSTAVATKO YRITYSJÄRJESTELYT STRATEGIATYÖKALUNA?

Varaa asiantuntijan pitämä tietoisku arvonkasvuun ja yritysostoihin liittyen – saat lisää tietoa yrityskaupan toteutuksen hyvistä käytännöistä sekä esimerkkejä onnistumisista ja epäonnistumisista.