Artikkelit, Julkaisut

Yrityskauppa arvonkasvulla – 5 muistettavaa asiaa

Yrityskauppa arvonkasvulla – 5 muistettavaa asiaa

Kuten edellisessä blogiartikkelissa jo totesimmekin, yrityskauppaprosessin voi toteuttaa joko arvonkasvulla tai ilman. Kun yrityskauppojen toteutus halutaan tehdä arvonkasvulla, on syytä pitää muutama perusasia mielessä.

Yrityksen arvo tarkoittaa tulevaisuuden kassavirtoja

Yrityksen arvon määritykseen käytetään hyvin erilaisia tunnuslukuja ja argumentteja, mutta loppujen lopuksi yrityksen arvo on hyvin yksiselitteinen. Arvo kuvaa esittäjänsä näkemyksiä tulevaisuuden odotuksista, joita ei voi todistaa faktana kuin vasta jälkikäteen. Jälkeenpäin on helppo laskea toteutuneiden lukujen perusteella, mikä olisi ollut yrityksen oikea arvo sitä ostettaessa. Kauppaa tehtäessä epävarmuus tulevaisuuden tuotoista ostettaessa yritystä vaikeuttaa kuitenkin oikean arvon määrittämistä. Tästä syystä yrityksen arvo on usein myyjälle suurempi kuin potentiaaliselle ostajalle.

Arvo vaihtelee tarkastelijan odotusten mukaan

Meillä jokaisella on erilaiset odotukset tulevaisuudesta ja siksi yrityksen arvo on riippuvainen tarkastelijasta. Tulevaisuuden odotukset käännetään erilaisiksi konkreettisiksi mittareiksi, jotka kuvastavat tarkastelijan omia ajatuksia. Yksi kiinnittää enemmän huomiota toteutuneisiin kauppoihin kun taas toinen on kiinnostuneempi siitä, missä ajassa sijoitus mahdollisesti maksaisi itsensä takaisin. Myyjä näkee yrityksen arvon sen historiaan ja siihen tietämykseen perustuvana, kun taas ostajan kannalta tärkein kriteeri voi olla ne synergiaedut, joita hän voi yrityskaupan avulla saada. Myyjän onkin erittäin tärkeää ensin tunnistaa potentiaaliset ostajat, jonka jälkeen pyrkiä tarkastelemaan yrityksen arvoa heidän näkökulmastaan.

Oikea hinta on toteutunut kauppahinta.

Karkeasti sanottuna arvo on se, minkä ostaja näkee, kun taas hinta on se, minkä myyjä saa. Hinta voi siis olla eri luku kuin mikä yrityksen todellinen arvo on. Yrityksen lopullinen hinta on aina se toteutunut myyntihinta, joka on monen asian summa: siihen vaikuttaa kiinnostuneiden ostajien määrä, heidän oma taloudellinen tilanteensa, yleinen korkotaso ja lainansaannin helppous sekä talouden näkymät. Usein kaikki mahdolliset ostajat eivät ole aktiivisia samaan aikaan, ja onkin kriittistä myydä yritys silloin, kun mahdollisimman moni potentiaalinen ostaja on halukas ostamaan.

Arvoa voi kasvattaa vastaamalla potentiaalisen ostajan odotuksiin.

Yrityksen arvon kasvattaminen on aina tulevaisuuden kassavirtojen kasvattamista. Yleensä arvonkasvu onnistuu parhaiten hakemalla kasvua kilpailuetua vahvistamalla. Kun potentiaalinen ostaja näkee, että myytävänä olevan yrityksen avulla omankin liiketoiminnan arvo nousee, kasvaa myös yrityksen arvo hänen silmissään. Arvonkasvun toimenpiteet onkin suunniteltava siten, että niiden avulla pystytään tuottamaan potentiaalisten ostajien kaipaamaa lisäarvoa.

Parhaimman hinnan saa, jos kaikki potentiaaliset ostajat ovat myyntihetkellä ostamassa.

Yrityksen myyminen on helpointa ja kannattavinta tietysti silloin, kun yritys on jollekin toiselle arvokkaampi kuin itselle. Parhaimman myyntihinnan saamiseksi tulee kuitenkin varmistaa se, että mahdollisimman moni potentiaalinen ostaja on myyntihetkellä ostamassa. Tästä syystä yrityskauppaprosessiin kannattaa varata tarpeeksi pitkä aika, jotta mahdollisimman moni ostoikkuna on avoinna silloin, kun ostotarjouksia haetaan.