Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Kauppa- ja rakennusmaalien valmistus jatkaa keskittymistä

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Kauppa- ja rakennusmaalien valmistus jatkaa keskittymistä

Tässä katsauksessa käsitellään kauppa- ja rakennusmaalien valmistukseen liittyviä yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja mahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista.

Globaalin maalimarkkinan arvo on yli 100 miljardia euroa.[1],[2] Se jakautuu pääsääntöisesti loppukäytön mukaan kauppa- ja rakennusmaaleihin – joihin lukeutuvat mm. sisustusmaalit sisä- ja ulkokäyttöön – sekä erinäisiin teollisuusmaaleihin. Näiden osuudet markkinasta ovat noin 43 ja 57 miljardia euroa. Euroopan osuus globaalista maalimarkkinasta on lähes 30 %. Suomen kauppa- ja rakennusmaalien markkina on arvoltaan yli 150 miljoonaa euroa.[3] Kauppa- ja rakennusmaalit voidaan edelleen jakaa vesiohenteisiin ja liuoteohenteisiin tuotteisiin.

Kuvio – Maailman maalimarkkinan arvo (Tikkurila Oyj)

kuva1_nov

Kauppa- ja rakennusmaalien kysyntää ohjaa suurimmilta osin rakennusteollisuus ja sen kehitys. Viime vuosina kysynnän kasvun vetureina ovat toimineet etenkin kehittyvät taloudet, sekä Aasian ja Tyynenmeren alue.[4] Euroopan ja Yhdysvaltojen maalimarkkinat ovat kypsät, joskin rakentamisen piristyminen Euroopassa ja Suomessa edesauttavat näiden alueiden kauppa- ja rakennusmaalien kysynnän kasvua. Kokonaisuutena Euroconstructin mukaan Euroopan rakennustuotannon odotetaan kasvavan vuosittain 2,2 prosentista 2,7 prosenttiin vuosien 2016-2020 aikana. Itä-Euroopan rakennustuotannon ennakoidaan kasvavan merkittävästi muuta Eurooppaa nopeammin kasvun kiihtyessä 5,5 %:sta vuonna 2016 noin 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.[5],[6] Suurin osa kauppa- ja rakennusmaalien kysynnästä kohdistuu asunto- ja korjausrakentamiseen.

Kuvio – Kauppa- ja rakennusmaalien globaalit kysynnän ajurit (Global Architectural Coatings Overview, PPG Industries, Inc.)

kuva2_nov

Maaliteollisuuteen ja erityisesti kauppa- ja rakennusmaaleihin vaikuttavia megatrendejä ovat BKT:n kehitys, väestönkasvu, kaupungistuminen ja rakentamisen lisääntyminen. Lisäksi muutokset kuluttajien preferensseissä (esim. sisustusmaalit), Tee-se-itse (DIY) aktiivisuudessa ja sisustustrendeissä vaikuttavat. Muita merkittäviä trendejä ovat ekologisuus, ympäristöystävällisyys sekä lisääntyvä sääntely, esimerkiksi paremman sisäilman laadun varmistamiseksi (VOC, Volatile Organic Compounds).

Kuvio – Maaliteollisuuteen vaikuttavia megatrendejä (Tikkurila Oyj)

kuva3_nov

Tulevien vuosien aikana kauppa- ja rakennusmaalien kulutuksen odotetaan kasvavan muita loppukäyttösegmenttejä nopeammin, toimien samalla globaalin maalimarkkinan noin 5,0 %:n vuotuisen kasvun veturina vuoteen 2020 saakka.[7] Vesiohenteisten maalien liuoteohenteisia maaleja nopeampaa kasvua tukevat niiden lisääntynyt käyttö asunto- ja liikerakentamisessa, uudet määräykset ja kasvava ympäristöystävällisyyden trendi. Vaikka Euroopassa ja Yhdysvalloissa maalimarkkinat ovat kypsät, vesiohenteisten maalien osuus markkinoista on kasvanut ripeästi.

Kauppa- ja rakennusmaalien valmistus on melko fragmentoitunut neljän suurimman toimijan muodostaessa noin 40 % sen liikevaihdosta. Näihin lukeutuvat PPG Industries, Sherwin-Williams, Akzo Nobel ja Valspar. Seuraavien viidentoista suurimman toimijan osuus on noin 20 %. Loput 40 % alan liikevaihdosta koostuu lukuisista pienistä ja esimerkiksi erikoismaaleihin keskittyneistä paikallistoimijoista.

Kuvio – Globaali kauppa- ja rakennusmaaliteollisuus (Overview of Global Architectural Coating Industry, PPG Industries, Inc.)

kuva4_nov

Suhteellisesti muita maalien ja pinnoitteiden osa-alueita nopeammin kasvavalla ja verraten fragmentoituneella kauppa- ja rakennusmaalien toimialalla yritysostojen voidaan olettaa jatkuvan

Kauppa- ja rakennusmaalien verraten fragmentoituneella toimialalla paikalliset brändit ja jakelukanavat ovat tärkeitä. Alan suurimmat yritykset ovat olleet aktiivisia yritysostajia vahvistaen tuoteportfolioitaan paikallisilla tuotemerkeillä. Kauppa- ja rakennusmaalien toimialan konsolidoitumisen voidaan olettaa kiihtyvän maailmanlaajuisesti Yhdysvaltojen kehitystä mukaillen.

Kuvio – Kauppa- ja rakennusmaalien kilpailuympäristö (Global Architectural Coatings Overview, PPG Industries, Inc.)

kuva5_nov

Hyvä esimerkki on PPG Industries, joka on viime vuosien aikana pyrkinyt laajentumaan ja vahvistamaan markkina-asemiaan kauppa- ja rakennusmaaleissa useilla yritysostoilla. Tällä hetkellä yrityksen maalien myyntijakauma heijastelee globaalia maalien loppukäyttäjien kysynnän jakaumaa, sen kauppa- ja rakennusmaalien vastatessa 40 %:sta liikevaihdosta, ja muiden maalien ja pinnoitteiden osuuksien ollessa 60 % myynnistä. Alan suurimmat yritykset ovat myös yritysostoin pyrkineet vahvistamaan tuoteportfolioitaan etenkin kauppa-, rakennus- ja sisustusmaaleissa, sekä laajentumaan nopeasti kasvaville Aasian ja Tyynenmeren sekä Etelä- ja Keski-Amerikan markkina-alueille. PPG Industries on nähnyt myös yritysostot pienimmän riskin kasvustrategiana sen markkina-aseman vahvistamiseksi kehittyvissä talouksissa.[8]

Yleisiä ostoperusteluja pinnoitteiden ja maalien valmistuksessa ovat olleet:

  1. Maantieteellinen laajentuminen houkutteleville kasvumarkkinoille (esim. Aasian- ja Tyynenmeren alue, sekä Etelä ja Keski-Amerikka)
  2. Tuoteportfolion vahvistaminen (etenkin rakennus- ja sisustuspinnoitteet ja maalit)
  3. Markkina-aseman vahvistaminen tärkeimmillä markkinoilla

Hyviä esimerkkejä tutustuttavaksi maailmalla toteutuneista kaupoista ovat muun muassa (ostaja/myyjä, toteutunut):

Ferro Corporation/Nubiola Pigmentos SL, 7.7.2015. Hempel A/S/Shaepman’s Lakfabriken BV, 15.12.2014. Teknos Group Oy/Wedevåg Färg Ab, 15.11.2014. PPG Industries Inc./Comex SA de CV, 5.11.2014. GMT Investment AG/Impreglon SE, 26.9.2014. Kusto Group Ltd/Tambour Ltd, 5.6.2014. Ring International Holding AG/Helios Domzale DD, 7.4.2014. The Sherwin-Williams Company/Comex SA de CV’s Canada and USA Businesses, 16.9.2013. The Valspar Corporation/Inver Holding Srl, 1.8.2013. PPG Industries Inc./Akzo Nobel NV’s North American Decorative Paint Business, 1.4.2013. Spencer Coatings Ltd/R J Stokes & Company Ltd, 9.11.2012. Teknos Group Oy/Oliva Sp. z o.o., 23.8.2012. Compañia Global de Pinturas SA/Kativo Chemical Industries SA, 6.8.2012. PPG Industries Inc./Dyrup A/S, 5.1.2012. Kansai Paint Co., Ltd/Freeworld Coatings Ltd, 28.12.2011.

 

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen  yrityskauppa- tai arvonkasvupalveluihin tällä tai jollakin toisella toimialalla niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

 

[1] Tikkurila Oyj: http://www.tikkurilagroup.com/fi/konserni/toimintaymparisto/maalimarkkina

[2] PPG Industries, Inc.: PPG Architectural Coatings, March 15, 2016

[3] Tikkurila Oyj, Nordic Growth toimialaselvitykset.

[4] Koncept Analytics: Global Paints and Coatings Market: Industry Analysis and Outlook (2016-2020)

[5] Building Radar GmbH: Europe Construction Market Forecast

[6] Rakennusteollisuus RT ry: Suhdannekatsaus, lokakuu 2016

[7] MarketsandMarkets: Paints & Coatings Market by Resin Type (Acrylic, Alkyd, Epoxy, Polyurethane, Polyester, & Others), by Technology (Waterborne, Solvent Borne, High Solids, Powder & Others), by Application (Architectural & Paints) – Global Forecasts to 2020

[8] PPG Industries, Inc.: Global Architectural Coatings Overview, May 15, 2014