Artikkelit, Julkaisut

Arvonkasvun ja aktiivisen omistajuuden välillä on vahva yhteys

Arvonkasvun ja aktiivisen omistajuuden välillä on vahva yhteys

Arvonkasvu on välttämätöntä yrityksen pitkän tähtäimen olemassaolon kannalta. Omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi yrityksensä arvonkehitykseen aktiivisen omistajuuden keinoin.

Aktiivinen omistajuus luo arvonkasvua

Omistajan tehtävä on saada pääomalleen tuottoa. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa yrityksen menestyksen ja kehittämisen pitkällä aikajänteellä.

Arvonkasvu on tulevaisuuden kassavirtojen vahvistamista. Todellisen arvon kasvattaminen tarkoittaa sitä, että kaikki osapuolet voittavat. Arvokas yritys on myös arvokas yrityskansalainen, jolloin se tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajien lisäksi myös muille tärkeille sidosryhmille.

Aktiivisella omistajuudella on selkeä ja todistetusti positiivinen vaikutus tuottoihin. Esimerkiksi McKinsey Quartely (2005, vol. 1) raportoi tutkimuksesta, joka selvästi osoittaa aktiivisen private equity -omistajuuden olevan yhteydessä arvonkasvuun. Tutkimuksessa esiteltiin viisi menestykselle yhteistä tekijää. Tutkimuksen mukaan ne yritykset, joiden omistajilla on aktiivisin ote omistajana, ovat menestyneet markkinoilla muita paremmin.

Private equity –omistajat ovat tyypillisesti aktiivisia omistajia. Uskomme, että aktiivisen omistajuuden sekä määrätietoisten ja selkeiden omistajatavoitteiden avulla minkä tahansa yrityksen toiminta saadaan tehokkaammin johdettua haluttuun arvonkasvuun.

Aktiivinen omistaja määrittää ja kommunikoi tavoitteensa

Aktiivinen omistajuus tarkoittaa sitä, että omistaja ei jää yrityksen toiminnassa kasvottomaksi taustavaikuttajaksi tai toisaalta sitä, että operatiivisessa roolissa oleva omistaja muistaa myös toimia omistajan roolissaan.

Yrityksen arvoon voi vaikuttaa kahden osatekijän kautta. Ensinnäkin arvoon ja arvonkehitykseen vaikuttaa markkinan valinta sekä valitun markkinan odotettu kehitys. Toiseksi arvoon vaikuttaa yrityksen kyvykkyys ja tehokkuus kasvattaa kassavirtaa hyödyntämällä markkinoilla olevia mahdollisuuksia.

Aktiivisen omistajan tunnistaa siitä, että hän on asettanut omat tavoitteensa omistajana ja kommunikoinut yrityksen hallitukselle ja johdolle oman näkemyksensä siitä, kuinka mainitut arvon osatekijät tulee huomioida yrityksen tavoitteissa ja toiminnassa. Aktiivinen omistajuus on paljon muutakin, se on myös iteratiivinen prosessi, jossa tuloksia haetaan tiimityöllä.

Hallituksen ja johdon tehtävä on kasvattaa arvoa omistajien tavoitteiden mukaan käytännön tasolla. Hallitus ja johto onnistuvat tässä työssään parhaiten, kun he tietävät mitä omistajat haluavat yritykseltään. Omistajien tavoitteiden tunteminen myös helpottaa hallituksen ja johdon toimintaa.

Kuinka lisäät tuottoja aktiivisen omistajuuden keinoin?

Oletko kiinnostunut tietämään, kuinka aktiivinen omistajuus lisää tuottoja? Kuinka voit rakentaa aktiivista omistajuutta ja siten myös helpottaa hallituksen ja johdon työtä? Tiedätkö johtajana, mitä omistajat yritykseltään haluavat? Varaa meiltä maksuton tapaaminen, jossa haemme kanssasi vastauksia ja kerromme sinulle lisää aktiivisen omistajuuden hyödyistä ja keinoista.