Julkaisut, Tietoiskut

Edellytykset hyvälle yrityskaupalle

Edellytykset hyvälle yrityskaupalle

Yrityskauppa on usein ainutkertainen tapahtuma ja kaupan halutaan toteutuvan parhain mahdollisin ehdoin – niin taloudellisesti kuin muutenkin.

Kuten mikä tahansa kaupan, myös yrityskaupan onnistuminen edellyttää aktiivista otetta – odottelu ei riitä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

Milloin ja miten aktiivinen yrityskauppahanke kannattaa käynnistää? Ohessa omistajan tarkistuslista:

  1. Tavoitteet yritysjärjestelylle – Mitkä ovat omistajien toiveet ja tavoitteet järjestelylle? Huomaa, että tavoitteita asetetaan ainoastaan yrityskaupan onnistumisedellytysten arviointia varten. Hintalappua ei missään tapauksessa saa esittää vaan tarjousten haku määrittää hinnan ja ehdot.
  2. Henkinen valmius – Onko omistajilla henkinen valmius toimia, kun käsillä on omat toiveet ja tavoitteet täyttävä järjestely? On inhimillistä, että mieli vaihtelee suuren asian ympärillä – ennen liikkeellelähtöä vaakakupin on luonnollisesti oltava kaupan suuntaan kallellaan.
  3. Toimintatavan valinta – Mikä on tarkoituksenmukaisin tapa toimia, kun haetaan vaihtoehtoisia tarjouksia? Kuinka löydetään paras ostaja? Tehdäänkö itse vai käytetäänkö yrityskauppapalveluita? Jos käytetään neuvonantajaa, niin minkälaista?

”Toimintatavan valinta tärkeä päätös omistajalta. Kun päädytään käyttämään neuvonantajaa, tärkeimpänä valintakriteerinä tulisi olla se, mikä on neuvonantajan kyvykkyys osoittaa yrityksessä oleva arvo vaihtoehtoisille ostajille – ostajien kansallisuudesta riippumatta. Kannattaa myös muistaa, että oikein valittu toimintatapa myös auttaa löytämään ostajia, joilla voi olla jopa etukäteen todennäköisimpinä pidettyjä ostajia suurempi intressi kaupan toteuttamiseen.”

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

Julkaisemme myös yritysjärjestelyihin liittyviä maksuttomia oppaita, katsauksia ja artikkeleita, tässä muutama esimerkki:

Artikkeli – Miten yrityskauppaprosessi etenee?
Artikkeli – Voisitko saada tavoitehinnan yrityskaupasta nykytilanteessa?
Artikkeli – Yrityksen kauppahintaa määrittämässä

Kaikki julkaisumme ovat luettavissa osoitteesta www.comset.fi

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: