Artikkelit, Julkaisut

Hyödynnä yrityksesi piilevä arvonkasvupotentiaali

Hyödynnä yrityksesi piilevä arvonkasvupotentiaali

Yritysarvo heijastaa yrityksen tulevien rahavirtojen summaa. Erilaisten arvonkasvua tukevien toimenpiteiden avulla vaikutetaan siihen, miltä tuo summa näyttää numerona. Millaisesta numerosta sinä olet kiinnostunut yrityksen omistajana?

Arvon kasvattaminen on aktiivisen omistajan toimintaa

Arvon kasvattaminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa. Prosessi lähtee liikkeelle siitä, että ensin määritellään se, mitä omistajuudelta itse asiassa halutaan. Halutaanko esimerkiksi seuraavan viiden vuoden aikana saada enemmän osinkovirtaa vai myydä yritys parhaalla mahdollisella hinnalla? Tämän jälkeen aloitetaan konkreettiset ja tarkkaan harkitut toimenpiteet, joiden avulla omistajuudelle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Tietoa arvonkasvun parhaista käytänteistä

Arvonkasvua käsittelevän blogimme tavoitteena on jakaa vuosien saatossa keräämäämme kokemusta ja tietoa yritysten arvon kasvattamisen ja omistajatavoitteiden saavuttamisen parhaista käytänteistä. Tämän puitteissa blogimme tulee käsittelemään muun muassa seuraavia aiheita:

  • arvonkasvun tuomat mahdollisuudet ja hyödyt
  • omistajatavoitteiden asettaminen ja niiden merkitys
  • arvonkasvun toimenpiteet ja riskien hallinta
  • arvoa kasvattava yrityskauppaprosessi

Arvonkasvun asiantuntija

Osaamissijoitusyhtiö Comset on arvonkasvun erikoisasiantuntija. Etsimme yrityksissä piilevän arvonkasvupotentiaalin sekä kasvatamme yrityksen omistaja-arvoa sen mukaisesti. Olemme valmiita jakamaan riskin tuon tavoitteen saavuttamisessa. Toimintatapamme on ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen ja hyödynnämme jatkuvasti pohjoismaalaisten partnereidemme yhteistyöverkostoa.

Meidän ja blogimme tehtävä on tarjota sinulle välineitä siihen, että pystyt määrittämään, täyttämään ja jopa ylittämään tavoitteesi yrityksen omistajana.

Tervetuloa lukemaan!

Asko Kapanen
Partner, Comset Corporate Finance 

 

Lue omistajatavoitteiden nykytilasta

Omistajatavoite liittyy olennaisesti yrityksen arvon kasvattamiseen. Tutustu Comset Oy:n tekemän haastattelututkimuksen tiivistelmään, jossa kerrotaan omistajatavoitteiden nykytilasta suomalaisissa yrityksissä. Saatat yllättyä tuloksesta!