Julkaisut, Tietoiskut

Hyvä vai huono lopputulos yrityskaupassa?

Hyvä vai huono lopputulos yrityskaupassa?

Yritystoimintaa myytäessä väärä toimintatapa voi johtaa siihen, että elämäntyö ei päädykään sopivimpiin käsiin, eikä kaupan lopputulos ole paras mahdollinen. Nämä viisi kohtaa kannattaa käydä läpi osana huolellista harkintaa:

  1. Selkeät tavoitteet lähtökohtana – Mitkä olisivat ne ehdot, joilla oltaisiin valmiita tekemään kauppaa? Tavoitteita tarvitaan yrityskauppahankkeen edellytysten arviointiin, eikä ostajille saa esittää hintalappua, vaan omistajien tavoitteiden täyttyminen selvitetään hakemalla tarjouksia ennakkoon tunnistetuilta ostajakandidaateilta.
  2. Henkinen valmius – Onko omistajilla valmius tehdä kauppaa, kun pöydällä on asetetut tavoitteet täyttävä tarjous. Kaikkien päätöksentekoon liittyvien näkökulmien käsittely on tärkeää – myös mahdollisten pelkojen.
  3. Hyvän lopputuloksen edellytysten ymmärtäminen – Odottelu harvoin tuo toivotun tuloksen – hyvään lopputulokseen vaaditaan proaktiivinen ote vaihtoehtojen selvittämiseksi. Tämä edellyttää kaikkien tärkeiden ostajakandidaattien tunnistamisen ja tavoittamisen sekä arvon osoittamisen jokaisen kandidaatin kannalta ymmärrettävästi.
  4. Ajoituksen valinta – Myynneissä oikeaa ajoitusta ei katsota kalenterista vaan toimitaan silloin kun ostajien odotukset ovat korkeimmillaan. Kokonaisharkinta kaikkien osatekijöiden suhteen: Omistajien tavoitteet, toimialan ja talouden yleinen tilanne, myytävän yrityksen tilanne, ostajien tilanne ja hankkeen vaatima 1-4 vuoden aikataulu.
  5. Tarkoituksenmukaisen toimintatavan valinta – Yritysjärjestelyhanke vaatii resursseja, joita on pystyttävä varaamaan riittävästi. Toimintatavan valinnan perusteena tulee olla se, kuinka parhaiten kyetään osoittamaan arvo kullekin vaihtoehtoiselle ostajalle. Omistajien ja johdon tärkein tehtävä on yrityskauppahankkeen aikana ylläpitää liiketoiminnan myönteistä kehitystä.

”Toimintatavan valinta tärkeä päätös omistajalta. Vaihtoehtoja on passiivisesta odottelusta proaktiiviseen yrityskauppaprosessiin. Ja kun päädyt käyttämään neuvonantajaa, tärkeimpänä valintakriteerinä tulisi olla se, mikä on neuvonantajan kyvykkyys osoittaa yrityksessä oleva arvo vaihtoehtoisille ostajille – ostajien kansallisuudesta riippumatta. Kannattaa myös muistaa, että oikein valittu toimintatapa myös auttaa löytämään ostajia, joilla voi olla jopa etukäteen todennäköisimpinä pidettyjä ostajia suurempi intressi kaupan toteuttamiseen.”

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: