Julkaisut, Tietoiskut

Kuinka löydät parhaan ostajan yritykselle

Kuinka löydät parhaan ostajan yritykselle

Yrityskauppa on usein ainutkertainen tapahtuma ja kaupan halutaan toteutuvan parhain mahdollisin ehdoin – niin taloudellisesti kuin muutenkin.

Kuten mikä tahansa kaupan, myös yrityskaupan onnistuminen edellyttää aktiivista otetta – odottelu ei riitä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Kaksi asiaa nousee ylitse muiden:

  1. Vaihtoehtojen selvittäminen – Tarjouksia on haettava useammalta mahdolliselta ostajalta; etenkin siltä ostajalta, joka on valmis hyväksymään kaupalle parhaimmat ja myyjän tavoitteiden mukaiset ehdot. Oikein valittu toimintatapa auttaa löytämään ostajia, joilla voi olla jopa etukäteen todennäköisimpinä pidettyjä ostajia suurempi intressi kaupan toteuttamiseen.
  2. Arvon osoittaminen ostajille – Uskottava ja todisteellinen arvon osoittaminen ostajille vaatii järjestelmällistä työtä, erilaisten työkalujen käyttöä sekä osaamista. Ainoastaan tällä tavalla on mahdollista rakentaa tarvittavaa ymmärrystä yrityksestä, toimialasta ja järjestelyosapuolien intresseistä sekä tehdä perusteltuja johtopäätöksiä, joita voidaan hyödyntää neuvottelujen myöhemmissä vaiheissa

 

”Onnistuneen yrityskaupan taustalla on harvoin pelkkää onnea – onnistuminen edellyttää työtä, työkaluja ja osaamista – sekä vaihtoehtoisten ostajien läpikäynnin. On laajasti ja kokemusperäisesti todistettu, että hyvä kauppa edellyttää aloitteellisuutta ja aktiivisuutta.”

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

Julkaisemme myös yritysjärjestelyihin liittyviä maksuttomia oppaita, katsauksia ja artikkeleita, tässä muutama esimerkki:

Artikkeli – Miten yrityskauppaprosessi etenee?
Artikkeli – Voisitko saada tavoitehinnan yrityskaupasta nykytilanteessa?
Artikkeli – Yrityksen kauppahintaa määrittämässä

Kaikki julkaisumme ovat luettavissa osoitteesta www.comset.fi

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: