Artikkelit, Julkaisut

Miksi omistajatavoite on tärkeä?

Miksi omistajatavoite on tärkeä?

Ilman selkeää omistajatavoitetta yrityksen toimintaa usein ohjataan liikaa muiden intressiryhmien ja liiketoiminnan tavoitteiden kautta. Tällöin jää vain nähtäväksi, mitä omistajat mahdollisesti saavuttavat siinä sivussa. Kokemuksemme mukaan kuitenkaan jopa 80 % pienten ja keskisuurten yritysten omistajista ei ole määrittänyt tavoitteitaan omistajina.

Omistajatavoite ohjaa ja antaa suunnan liiketoiminnalle

Omistajatavoite tarvitaan suunnan antamiseen. Kun omistajien tavoitteet ovat selkeät, hallitus ja johto pystyvät paremmin valitsemaan liiketoiminnassa sellaiset käytännön toimenpiteet, jotka tukevat noiden tavoitteiden saavuttamista.

Esimerkki omistajien tavoitteiden vaikutuksesta liiketoiminnallisissa valinnoissa löytyy siitä, haetaanko omistajan tuottoa osinkojen vai yrityksen myynnin kautta. Arvon rakentaminen osingonsaajalle tapahtuu usein eri asioita painottaen, kuin arvon rakentaminen potentiaaliselle ostajalle. Kun tavoitteena yrityksen myynti, toimenpiteet tulee tällöin suunnitella siten, että yrityksen tulevaisuudennäkymät vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla potentiaalisten ostajien tarpeita ja odotuksia. Jos tavoitteena puolestaan on jatkuva tasainen osinkovirta, tulee yrityksen strategia sopeuttaa siihen.

Omistajatavoite helpottaa hallituksen ja johdon työtä

Omistajatavoitetta tarvitaan myös yrityksen hallitusta ja operatiivista johtoa varten. Hallitus ja johto onnistuvat omassa työssään parhaiten, kun he tietävät mitä omistajat haluavat yritykseltään. Omistajien tuleekin kommunikoida yrityksen hallitukselle ja johdolle yhteinen näkemyksensä siitä, kuinka arvon osatekijät tulee huomioida yrityksen tavoitteissa ja toiminnassa.

Omistajatavoite motivoi

”Varo sitä mitä haluat – voit saada sen”. Tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa ilman konkretiaa. Kannattaa myös muistaa omistajatavoitteen eri ulottuvuudet. Liian usein omistajatavoitteen yhteydessä puhutaan vain taloudellisesta näkökulmasta – omistajatavoitteeseen voi liittyä muitakin näkökulmia. Kunkin omistajan on mahdollista määrittää itselleen sellainen omistajatavoite, joka parhaiten motivoi ja tukee niin taloudellisia kuin muitakin osa-alueita omassa elämässään ja suhteessaan ympäröivään yhteisöön.

Omistajatavoitteen avulla löytyy ratkaisu hyödyntää yrityksen täysi arvo

Konkreettinen omistajatavoite on lähtökohta myös yrityksen arvon kasvattamiseen ja hyödyntämiseen. Täysi arvo ja sen hyödyntäminen voi tarkoittaa eri yrityksissä ja eri omistajille eri asioita.

Otetaanpa esimerkiksi perheyhtiöt, joissa omistus on jakautunut useammalle seuraavan sukupolven edustajalle. Omistajien henkilökohtaisessa elämäntilanteessa ja suhteessa yritykseen voi olla merkittäviä eroja. Tilanteessa, jossa operatiivisessa toiminnassa mukana olevat omistajat haluavat kehittää omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä ja merkittävä osa yrityksen ulkopuolella olevista omistajista haluaisivat vapauttaa pääomansa muuhun toimintaan, ollaan usein pattitilanteessa, jossa kukaan ei saa täyttä hyötyä yrityksen arvosta. Tilanteen selkiyttämiseksi avainasemassa on konkretisoida omistajien tavoitteet ja laatia niiden pohjalta ratkaisu.

Löytääkseen oikean ratkaisun arvon hyödyntämiseen, omistajien on aina ensin määriteltävä tavoitteet omistajuudelleen. Ilman tavoitetta ei ole ratkaisua ja siten konkreettinen omistajatavoite on välttämätön päätöksenteon perusta.

Lisää tietoa ”Täysi arvo” -käsitteestä ja omistajatavoitteen rakentamisesta

Tutustu päivitettyyn pikaoppaaseemme, jossa kerrotaan lisää omistajatavoitteen eri näkökulmista, sen rakentamisesta sekä hyvän ja toimivan omistajatavoitteen tunnusmerkistöstä. Täydestä arvosta, arvon kasvattamisesta ja hyödyntämisestä saat lisätietoa varaamalla henkilökohtaisen tapaamisen ja seuraamalla tulevia blogikirjoituksia.