Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Lattiapinnoitteiden ja -päällysteiden urakointi

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Lattiapinnoitteiden ja -päällysteiden urakointi

Tässä katsauksessa käsitellään lattiapinnoitteiden ja -päällysteiden urakointiin liittyviä yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja arvonkasvumahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.

Suomen lattiapäällystealan urakoinnin liikevaihto ylsi vuonna 2015 arvoltaan noin 100 miljoonaan euroon.1 Lattiapäällysteisiin tässä yhteydessä kuuluvat mm. laminaatit, keraamiset laatat, muovi- ja tekstiilimatot sekä parketit. Vastaavasti lattioiden massapinnoittamisessa urakoitsijoiden liikevaihto Suomessa on noin 30 miljoonaa euroa. Massapinnoitteisiin lukeutuvat mm. epoksi-, uretaani- ja akryylipinnoitteet.

Lattian päällystämisen maailmanlaajuinen markkina ylsi arvoltaan noin 189 mrd. euroon vuonna 2014.2 Tästä Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus oli 40%, ja Euroopan ja Pohjois-Amerikan osuudet olivat lähellä toisiaan noin 20% tasolla. Kokolattiamattojen osuus markkinasta oli 38 %. Vuoteen 2020 mennessä markkinan odotetaan hieman alle viiden prosentin vuotuista vauhtia noin 250 miljardiin euroon. Joustamattomien lattiapäällystemateriaalien kysynnän ennustetaan kasvavan nopeimmin, joten kokolattiamattojen osuus tulee hieman laskemaan vuoden 2014 tasosta, jolloin se vastasi 38 % kokonaiskysynnästä.

Massapinnoitteita myytiin vuonna 2013 arvoltaan noin 600 miljoonan euron edestä.3 Kysynnän odotetaan kasvavan 6,7 % vuosittain yltäen noin 0,9 mrd. euroon vuoteen 2020 mennessä. Epoksipinnoitteiden osuus on volyymillä ja liikevaihdolla mitattuna yli 50 %. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa epoksipohjaisten pinnoitteiden odotetaan säilyttävän hallitsevan asemansa lattiapinnoitteiden markkinoilla niiden alhaisten kustannusten johdosta.4 Seuraavaksi käytetyimmät lattiapinnoitteet ovat polyaspargiinit (polyaspartics), polyuretaani ja akryyli. Sisäpinnoitteiden osuus koko lattiapinnoitemarkkinasta on yli 50 %. Sisäpinnoitteiden kasvua ajaa etenkin lattiapinnoitteiden käytön kasvu teollisuus- ja liikerakentamisessa. Suurin osa lattiapinnoitteista ovat öljypohjaisia, joten niiden hinta ja saatavuus vaihtelevat raaka-aineen hinnan mukaan. Biopohjaisten betonilattiapinnoitteiden odotetaan lähitulevaisuudessa avaavan uusia mahdollisuuksia.

Lattiapinnoittaminen ja -päällystäminen kytkeytyvät vahvasti sekä uudisrakentamiseen että korjausrakentamiseen. Lisääntynyt ympäristötietoisuus ajaa kohti kestävämpää ja ympäristöä säästävää rakentamista sekä ympäristöystävällisempiä materiaaleja. Viime vuosina myös design on ollut kasvava trendi lattiapinnoittamisessa. Lattiapinnoittaminen on vielä lattianpäällystämistä vähäisempää, mutta se kasvaa nopeammin. Samalla myös lattiapinnoitusurakoitsijoiden projektimäärät ovat kasvussa. Tyypillisesti lattiapinnoitusprojektit vaativat useita käyntikertoja ja aikataulut määräytyvät pääurakoitsijoiden ja/tai muiden osapuolten aikataulujen perusteella. Kriittiseksi onnistumiskriteeriksi lattiapinnoitusten urakoinnissa muodostuu kyky toteuttaa useita samanaikaisesti käynnissä olevia ja monia käyntikertoja vaativia lattiapinnoitusprojekteja tehokkaasti kasvavat laatuvaatimuskriteerit täyttäen. Täten lattiapinnoitusurakoinnin markkina on keskittymässä yhä suuremmille toimijoille, joilla on riittävä kyky ja kapasiteetti toteuttaa useampia projekteja samanaikaisesti.

Yritykset ovat yritysostoin pyrkineet vahvistamaan markkina-asemiaan laajentumalla maantieteellisesti

Lattiapinnoittamisen ja –päällystämisen, seinäpinnoitteiden urakoinnin markkinoilla toimivat yritykset ovat yritysostoin pyrkineet etenkin laajentumaan maantieteellisesti, sekä vahvistamaan markkina-asemiaan. Yrityksien kokoa kasvattamalla ja skaalaetuja hyödyntämällä yrityksillä on myös paremmat valmiudet hallita yhä suurempia projektikokonaisuuksia tehokkaasti.

Toimialalla on globaalisti tehty yhteensä 104 yrityskauppaa 2011–2015 välisenä aikana, joissa ostaja ja/tai ostokohde toimii lattiapinnoitteiden ja –päällysteiden urakoinnissa. Yleisiä ostomotiiveja lattiapinnoittamisen – päällystämisen urakoinnin toimialalla ovat olleet:

  1. Maantieteellinen laajentuminen (kasvaville ja kannattaville markkinoille), asiakaskunnan kasvattaminen
  2. Markkina-aseman vahvistaminen
  3. Skaalaetujen hyödyntäminen yrityksen kokoa kasvattamalla

Hyviä esimerkkejä tutustuttavaksi maailmalla toteutuneista kaupoista ovat muun muassa: Gerflor SAS/Connor Sport Court International, Inc., Interior Specialists Inc./Delgrosso Floor Covering Inc., Interior Specialists Inc., Advanced Flooring & Design Llc, Simon Roofing and Sheet Metal Corporation/Beautistone Inc., Flooring Brands Ltd/Master Kelwin Floors Ltd, LTU-Urakointi Oy/Fimcon Tasoitus ja Maalaus Oy, Leading Edge Aviation Services Inc./Associated Painters Inc.

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

Varaa tietoisku

[1] Comset: haastattelut ja tiedustelut

2 MarketsandMarkets: Flooring Market by Type (Soft covering, Resilient, Non-resilient, Others), Materials (Carpets & Rugs, Tiles, Vinyl, Wood, Others), Application (Residential, Non-residential), & by Region (North America, Europe, Asia-Pacific, RoW) – Trends & Forecasts to 2020

3 Transparency Market Research Private Limited: Concrete Floor Coatings Market (Epoxy, Polyaspartics and Others) for Outdoor and Indoor Applications – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2014 – 2020

4 Grand View Research, Inc.: North America Concrete Floor Coatings Market Analysis By Product (Epoxy, Polyurethanes, Polyaspartics), By Application (Indoor, Outdoor) And Segment Forecasts To 2020