Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Puutarhatuotteet (Gardening and Outdoor Living)

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Puutarhatuotteet (Gardening and Outdoor Living)

Tässä katsauksessa käsitellään puutarhatuotteiden kauppaan liittyviä yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja arvonkasvumahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.

Suomalaisten kotitalouksien hankinnat kotipuutarhoihin ylsivät 620 miljoonaan euroon vuonna 2014.1Tästä verkkokaupan osuus oli noin 7 %. Maailmanlaajuisesti puutarhatuotteiden markkina ylsi 144 miljardiin euroon vuonna 2013, josta Euroopan osuus oli 36,6 %.2 Vuosien 2009–2013 aikana globaali markkina kasvoi keskimäärin 2,5 % vuosittain. Vuoteen 2018 mennessä markkinan ennustetaan kasvavan 166 miljardiin euroon, joka edustaa 2,9 % vuosittaista kasvuvauhtia. Euroopan markkinan odotetaan kasvavan keskimäärin 1,9 % vuosittain saman ajanjakson aikana. Niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti puutarhatuotteiden myynnistä suurimman osan muodostavat taimet, siemenet, kukkasipulit, pensaat ja kasvualustat, sekä kasvinsuojeluaineet. Vuonna 2013 näiden osuus globaalista markkinasta oli 56 %.

Tärkeitä puutarhatuotteiden myyntiin vaikuttavia makrotason markkina-ajureita ovat kaupungistuminen, teknologia ja väestön ikääntyminen.3 Useissa maissa voimistuva kaupungistuminen ja kiinteistöhintojen nousu asettavat rajoitteita asuntojen ja kotipuutarhojen keskikoolle. Kotipuutarhat ovat pienenemässä ja urbaanistumassa. Etenkin helpommin säilytettävien, kätevien sekä puutarhanhoidon helppokäyttöisyyttä lisäävien ja hoidettavuutta helpottavien tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan – esimerkkeinä automaattiset kukka- ja kasviruukut, sekä tehokkaammat työkalut. Hyötykasvien kasvattamisen kaupunkioloissa odotetaan edelleen lisääntyvän, osin toimintaa helpottavan teknologian ansiosta.4 Väestön ikääntymisen ennustetaan lisäävän puutarhatuotteiden myyntiä, etenkin kun suuret ikäluokat lähestyvät eläkeikää. Myös kehittyvien markkinoiden odotetaan kasvattavan osuuttaan maailmanlaajuisesta kysynnästä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvaessa.

Teknologian kehittyminen siihen liittyvine uusine tuotteineen, palveluineen ja ratkaisuineen toimii yhtenä tärkeänä markkina-ajurina. Verkkokauppa jatkaa kasvuaan Euroopassa kaikilla toimialoilla. Koko Euroopan B2C-verkkokauppa oli arvoltaan 423 miljardia euroa vuonna 2014. Vuoteen 2017 mennessä tämän ennustetaan kasvavan 609 miljardiin euroon, joka edustaa 12,9 % keskimääräistä vuosittaista kasvuvauhtia 2015–2017. Puutarhatuotteissa verkkokaupan osuus on vielä alhainen, mutta sen odotetaan kasvavan. Puutarhatuotteiden kehittyminen ja erikoistuminen yhdessä kaupungistumisen kanssa edistävät verkkokaupan kasvua. Viimeisten vuosien aikana EU-alueella nousevana trendinä on havaittu verkkokaupan ostojen lisääntyminen muissa jäsenmaissa sekä EU–alueen ulkopuolella toimivilta verkkokauppiailta.5 30 % verkko-ostajista osti tuotteita tai palveluita muissa jäsenmaissa toimivilta toimijoilta.

Vähittäiskaupassa tärkeitä tämänhetkisiä ja tulevia markkina-ajureita ovat ostamisen mukavuus ja kätevyys, saumaton käyttökokemus eri ostokanavien välillä, sekä mobiili-internet ja -viestintä. Yhä useammat kuluttajat vierailevat verkkokauppiaiden kotisivuilla monilla eri laitteilla. Älypuhelimia käytetään yhä enemmän myös puutarhatuotteiden osalta avustamaan ostopäätöksissä ja ostoksien maksamisessa.6 Q1/2015 mobiilitransaktioiden osuus verkkokaupan transaktioista oli 29 % Yhdysvalloissa ja 34 % globaalisti.7 Q4/2015 mennessä mobiilimaksamisen osuuden verkkokaupassa odotetaan kasvavan 40 %:in globaalisti. Älypuhelimien osuus mobiilitransaktioista on myös kasvussa tablettien kustannuksella. Vähittäiskauppiaat, jotka tarjoavat kuluttajille saumattomia hybridi ostokanavia – erityisesti mobiilipohjaisia – ennustetaan olevan tulevia voittajia markkinoilla. Kuluttajakäyttäytyminen on myös muuttumassa. Kuluttajat ovat internetin ja eri (sosiaalisten) median sovellusten turvin yhä enenevissä määrin tietoisia tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksista ja vähemmän riippuvaisia kivijalkakauppojen myyjistä.

Kuvio – Mobiilitransaktioiden osuus verkkokaupan transaktioista maittain (State of Mobile Commerce Q3 2015, Criteo Corp.)

Puutarhatuotteiden markkinalla toimivat yritykset pyrkivät yritysostoin konsolidoimaan hajallaan ollutta markkinaa ja varautumaan verkkokaupan kasvuun

Historiallisesti puutarhatuotteiden markkinat ovat olleet paikallisia, koska taimet ja kasvit soveltuvat huonosti kuljetettavaksi pitkiä matkoja. Verkkokaupan kasvu ja oheistuotteiden myynnin kasvu ovat tuoneet uuden ajurin toiminnan konsolidointiin. Konsolidointi ja skaalaetujen haku on tuonut myös pääomasijoittajia toimialalle.

Hyviä esimerkkejä tutustuttavaksi maailmalla toteutuneista kaupoista ovat:

  1. WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LTD/WYCH CROSS NURSERIES LTD. Toteutunut 26.10.2015. Yrityskaupan päämotiiveja olivat maantieteellinen laajentuminen ja toisiaan täydentävät tuotevalikoimat. Wyevale on viimeisen 5 vuoden aikana toiminut ostajana 9 samankaltaisessa yrityskaupassa joiden avulla se on pyrkinyt laajentumaan Isossa-Britanniassa. Wyevale omistaa tällä hetkellä 153 puutarhamyymälää Englannissa ja Walesissä.
  2. WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LTD/CROWDERS GARDEN CENTRE. Toteutunut 27.1.2016. Wyevale:n mukaan yritysosto vahvistaa yrityksen valtakunnallista asemaa ja sopii sen lupaukseen parhaan paikallisen ja valtakunnallisen tarjoamisesta puutarhamyymälöiden vähittäiskaupassa.
  3. LANGLANDS GARDEN CENTRES/GARDENSTYLE LTD. Toteutunut 17.7.2015. Yrityskaupan päämotiveina toimivat maantieteellinen laajentuminen, tuotevalikoiman kasvattaminen sekä toisiaan täydentävät tuotevalikoimat. Yrityskaupan avulla Langlands on myös pystynyt tarjoamaan asiakkailleen laajemman verkkokaupan tuotevalikoiman.
  4. DEHNER GMBH & CO. KG/WIRTZ & EICKE. Toteutunut 5.3.2015. Yrityskaupan päämotiiveja olivat johtavan markkina-aseman vahvistaminen, maantieteellinen laajentuminen ja toisiaan tukevat tuoteryhmät. Dehnerin mukaan Wirtz & Eicke oli myös lokaatioltaan kiinnostava, houkutteleva ja sopii hyvin Dehnerin myymäläverkostoon.
  5. BLOMSTERLANDET I SVERIGE AB/VÄXTRIKET I MÄLARDALEN AB. Toteutunut 28.11.2014.

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

Varaa tietoisku


1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy: Kotipuutarhatutkimus 2014

2 MarketLine: Global – Gardening & Outdoor Living, 2014

3 Euromonitor International: Gardening: Category Overview, http://www.euromonitor.com/gardening-category-overview/report

4 http://www.gardenwriters.org/gwa.php?p=gwafoundation/surveys_gardentrends.html, http://blog.pennlive.com/gardening/2014/12/top_10_gardening_trends_of_201.html, http://www.telegraph.co.uk/sponsored/gardening/winter-gardening/11998375/garden-trends-2016.html,

5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals

6 Eurominor International: Home and Garden: Retailing Landscape, http://www.euromonitor.com/home-and-garden-retailing-landscape/report

7 Criteo Corp.: State of Mobile Commerce Q1/2015