Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Risteilyalusten uudisrakentaminen ja kunnostaminen

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Risteilyalusten uudisrakentaminen ja kunnostaminen

Tässä katsauksessa käsitellään risteilyalusten urakoitsijoiden uudisrakentamiseen ja kunnostamiseen liittyviä yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja mahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista.

Nykyaikaisten risteilyalusten rakentaminen on vaativa työ, jossa tarvitaan hyvin monen alueen erikoisosaamista. Suomessa on vuosien mittaan muodostunut laaja alihankkijoiden klusteri, jolla on kansainvälisesti tunnustettua osaamista risteilyalusten rakentamisessa ja kunnostamisessa. Tässä katsauksessa keskitymme muuhun osaamiseen kuin telakoiden omaan työhön. Uudisrakentamisessa telakoilla on projektivastuu koko laivan rakentamisesta, mutta tyypillisesti he hankkivat osaamista alihankkijoilta, jotka ovat erikoistuneet risteilyalusten erityistarpeisiin. Kunnostaminen tehdään useimmiten suoraan alusten omistajien toimeksiannosta. Markkina on maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa, jonka vetureina ovat tämän hetken korkea uudisrakentamisen tilauskanta, sekä Aasian markkinoiden nopea kasvu. Viime vuonna noin 23 miljoonaa henkilöä osti matkan risteilyaluksella.[1] Tänä vuonna globaalin matkustajamäärän odotetaan kasvavan 4,3 % 24 miljoonaan henkilöön. Cruise Lines International Association (CLIA) mukaan risteilyalusten sijoitukset maantieteellisesti jakautuvat alla olevan listan mukaan (%-osuus käytettävistä makuupaikkapäivistä). Vastaavasti globaalien matkustajien lähtömaan mukainen maantieteellinen jakaantuminen 2014 (Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2015 Edition, Cruise Lines International Association)

1_kuva_blogi_heinäkuu

Aasian ja Tyynenmeren alueiden osuudet risteilijöiden kokonaismäärästä ovat nousseet viime vuosien aikana. Etenkin Kiinassa matkustajien määrä risteilyaluksilla on kasvanut merkittävästi. Vuosina 2012-2014 Kiinan markkina kasvoi keskimäärin 79 % per vuosi.[2],[3] Vuonna 2014 kiinalaisia risteilymatkustajia oli 697 000. Markkinalla on merkittävää kasvupotentiaalia ja risteilymarkkinan fokus on siirtymässä yhä enenevissä määrin Aasian alueelle.

Toimialalla vallitseviin merkittäviin trendeihin ja kehityssuuntiin lukeutuvat muun muassa:

 • Lisääntynyt aktiviteettien tarjonta sekä risteilyaluksissa että maissa
 • Erilaisuuden korostaminen brändäämisen avulla (kumppanuudet tunnettujen brändien/tuotemerkkien kanssa)
 • Luksusmatkojen/matkustamisen lisääntynyt kysyntä
 • Sukupolvien välinen risteileminen – risteilypalveluiden/mukavuuksien suunnitteleminen kattamaan monien eri ikäryhmien tarpeet paremmin
 • Risteilyalusten kustomointi eri kulttuureiden tarpeisiin sopiviksi – muotoilut, jotka vetoavat eri kulttuureista peräisin tuleviin matkustajiin (tässä kohtaa siis esim. alusten kustomointi Aasian markkinoille)
 • Risteileminen ja kytkeytyneisyys – internet yhteydet/langattomat yhteydet
 • Teknologian kehitys – teknologian lisääntynyt käyttö risteilyaluksissa
 • Lisääntynyt kysyntä ympäristöystävällisille ja energiatehokkaille ratkaisuille
 • Ympäristöystävälliset/Vihreät laivanrakentamisen teknologiat
 • Kasvava (ympäristösuojelullinen) sääntely ja turvallisuusvaatimukset

Urakoitsijoiden ja telakoiden asiakkaat – risteilyalusten omistajat, operaattorit ja tilaajat – ovat kasvavassa määrin valmiita maksamaan lisähintaa energiatehokkuudesta. Pääajurina tässä toimivat odotetut pitkäaikaiset säästöt alusten käyttökustannuksissa. Hankkeiden toteuttajille energiatehokkaat tuotteet tarjoavat korkeammat hinnat ja paremmat katteet. Kokonaisuudessaan teknologian käyttö laivoissa lisääntyy. Etenkin risteily-, matkustaja- ja offshore aluksissa, joissa on korkeat alkuinvestoinnit, odotetaan edistyksellisten ja uusien teknologioiden käytön kasvavan nopeammin muihin laivoihin ja aluksiin verrattuna.[4]

Risteilyalusten uudistuotantoa dominoivat eurooppalaiset toimijat ja niiden telakat mukaan lukien Meyer Werft, Fincantieri Group ja STX France. Mitsubishi Heavy Industries on suurin toimija Euroopan ulkopuolella. Toimialan tämän hetkinen tilauskanta vuodesta 2016 vuoden 2024 loppuun kattaa 60 risteilyalusta, joiden kokonaisarvo yltää yli 40 miljardiin euroon.[5] Cruise Lines International Association (CLIA) arvioi Euroopan telakoilla toteutettavien risteilyalusten uudistuotannon, korjauksen ja kunnostamisen töiden kulujen yltäneen 4,55 miljardiin euroon vuonna 2014 – 12,3 % lisäys vuoteen 2013 verrattuna. Euroopan osuus risteilyalusten korjauksesta ja kunnostamisesta on myös merkittävä. Olemassa olevien risteilyalusten korjaus- ja kunnostamistyöt tulevat lisääntymään johtuen alusten koon ja liikenteessä olevien alusten määrän kasvusta.

Kuvio – Risteilyteollisuuden välittömät kustannukset Euroopassa 2014 (Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2015 Edition, Cruise Lines International Association)

2_kuva_blogi_heinäkuu

Risteilyalusten rakentaminen ja kunnostus, pois lukien telakat

Yleisiä ostomotiiveja ovat olleet:

 1. Markkina-aseman vahvistaminen uudella tekniikalla
 2. Palvelutarjoaman vahvistaminen ja toisiaan täydentävät kyvykkyydet
 3. Maantieteellinen laajentuminen ja asiakaskunnan kasvattaminen

Hyviä esimerkkejä maailmalla toteutuneista kaupoista ovat muun muassa:

USJ-Imeco Holding Company LLC/Joiner Systems Inc., toteutunut 5.8.2014. USJ-Imeco Holding Company LLC/Robichaux Automation and Control Inc., toteutunut 21.4.2014. Wilhelmsen Technical Solutions Ab/Novenco Fire Fighting A/S, toteutunut 20.11.2012. Foreship Ltd./Queo Consulting Ltd., toteutunut 12.11.2013. Halton Group Oy/Air Scrubbers Inc., toteutunut 27.3.2015. Oy Teknoma Ab/Lautex Oy, toteutunut 7.3.2016. Evac Oy/Headworks International Inc.’s Cleansea Marine Business, toteutunut 27.5.2014.

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvupalveluihin tällä tai jollakin toisella toimialalla niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

 

[1] Cruise Lines International Association (CLIA), The Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA)

[2] http://www.prnewswire.com/news-releases/china-cruise-ship-industry-expanding-300182159.html

[3] http://www.seatradecruiseevents.com/asia/visit/news-and-updates/asia-affirmed-fastest-growing-cruise-market-seatrade-cruise-asia-2016

[4] Lloyd’s Register, QinetiQ and the University of Southampton: Global Marine Technology Trends 2030

[5] Seatrade: Order Book (päivitetty 30.6.2016) http://www.seatrade-cruise.com/Orderbook.html. Seatrade käyttää arvioita, kun risteilyaluksen täsmällistä tilauskirjan hintaa ei ole saatavilla. Muita lähteitä, Cruise Industry News: https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/cruise-ship-orderbook.html.