Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Teollisuuden palvelut

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Teollisuuden palvelut

Tässä katsauksessa käsitellään teollisuuden palveluihin liittyviä yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja mahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista.

Teollisuuden palveluihin luetaan muun muassa tekninen huolto ja kunnossapito, optimointi, modernisointi ja tuki, käytön resursointi, asiantuntija-, asennus- ja erikoispalvelut, suunnittelu ja projektointi, projektien johtaminen ja toteutus, sekä palveluiden ulkoistaminen. Suurimpiin asiakassegmentteihin lukeutuvat mm. energia-, kaivos-, kemian-, meri-, metsä- ja prosessiteollisuus sekä jäte- ja vesihuolto.

Caverion Oyj:n mukaan teollisuuden palveluiden kohdemarkkinoiden koko oli vuonna 2013 2,3 miljardia euroa Suomessa ja 3,8 miljardia euroa Ruotsissa.[1] Vertailun vuoksi kiinteistöteknisten palveluiden koko oli 6,1 miljardia euroa Suomessa ja 9,0 miljardia euroa Ruotsissa. Vuoden 2016 osalta teknisen asennuksen ja kunnossapidon markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina.[2] Palveluiden ulkoistamisen kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Saksan ja Ruotsin ydinvoimateollisuuden, Ruotsin kaivosteollisuuden ja Norjan öljyteollisuuden taantumat asettavat kuitenkin osaltaan haasteita toimialalle.

Teollisuuden palveluiden toimialaan vaikuttaviin megatrendeihin lukeutuvat teknologian lisääntynyt käyttö, kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset, digitalisaation ja automaation kasvu sekä kaupungistuminen. Esimerkiksi teollisuudessa teknologian lisääntyminen ja rakennusteknologian integrointi kasvattavat uusien palvelujen ja elinkaariratkaisujen kysyntää. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia työolosuhteita koskevien vaatimusten sekä tiukentuvan ympäristölainsäädännön odotetaan tukevan toimialan kehitystä.[3] Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti energiasektorilla.

Teollisuuden palveluyrityksien kirjo on laaja ja teollisuuden teknisten ratkaisujen markkinat ovat melko pirstaloituneet Euroopassa. Esimerkiksi Saksassa useimmat teollisuuden palveluyrityksistä ovat kokoluokaltaan alle 250 miljoonan euron liikevaihdon keskisuuria yrityksiä.[4] Tekninen asennus ja kunnossapito ovat tyypillisesti hyvin paikallista, alueellista toimintaa ja markkinalle pääsyn esteet ovat vähäiset. Palveluiden ulkoistamisessa ja suurten projektien markkinoilla kilpailua käydään enemmän kansallisella ja kansainvälisellä tasolla toiminnan monimutkaisuuden ja projektien vaatimustasojen kasvaessa.[5] Suurimmat yritykset pyrkivät etenemään suurista projekteista ja yksittäisten palveluiden ulkoistamisesta yhä kokonaisvaltaisempiin elinkaariratkaisuihin, jotka käsittävät suunnittelun, asennuksen, toiminnan sekä kunnossapidon ja huollon läpi teollisuuslaitosten elinkaarien.

Merkittäviä teollisuuden palveluiden toimittajia Euroopassa ja Pohjoismaissa ovat mm. Vinci, Voith, Strabag, Bilfinger, SPIE, Caverion, Cofely, Bravida, Wisag, Goodtech, Are, Imtech Nordic, Gunnar Karlsen, Ortner, ROM Technik, Alpiq Intec, Midroc Electro, OneCo, Kemp & Lauritzen, Wicotec Kirkebjerg, Lindpro, Maintpartner, Empower, Remondis.

Megatrendit

 • Teknologia – Internet of Things
  • Tekniset järjestelmät integroituvat
  • Etävalvonta
  • Toisiinsa integroituvat järjestelmät vaativat erikoisosaamista
  • Megadatan hyödyntäminen
 • Energiatehokkuus
  • Tiukentuva lainsäädäntö
  • Energiamarkkinoiden muutokset

Esineiden ja asioiden internetillä (Internet of Things, IoT) tarkoitetaan internetpohjaisten rajapintojen lisäämistä fyysisiin esineisiin, laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan tällöin mitata, analysoida ja ohjata internetin välityksellä. ETLA:n mukaan älykkäät verkottuneet tuotteet koostuvat kolmesta peruselementistä: 1) fyysisistä komponenteista, 2) älykkäistä komponenteista ja 3) verkottumiskomponenteista.[6] Esineiden ja asioiden internet nähdään merkittävänä ja jo nyt vaikuttavana pitkän aikavälin megatrendinä maailmanlaajuisesti. Teollisuuden palveluissa tämä tarkoittaa teknisten järjestelmien integroitumista joka vaatii uutta erikoisosaamista. Lisääntyneen tiedon avulla pystytään tehostamaan teollisuuden prosesseja, sekä ennakoimaan etävalvonnan ja datan avulla laitteiden ja koneiden huoltoa ja kunnossapitoa. Hyödyntämällä dataa yhä paremmin pystytään toimintoja tehostamaan merkittävästi.

Kuvio – High-Level Architecture for the IoT (Build Your Blueprint for the Internet of Things, Based on Five Architectural Components, Gartner Inc. 2016)

High-Level Achitecture of the IoT

Teollisuuden palveluyritykset ovat yritysostoin pyrkineet vahvistamaan palvelutarjoamiaan kattamaan asiakkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti läpi teollisuuslaitosten elinkaarien

Esimerkiksi Bilfinger SE on viimeisen 10 vuoden aikana muuttanut merkittävästi liiketoiminnan fokustaan kiinteistöistä ja rakentamisen sektorista teollisuus- ja voimalaitosten huollon, kunnossapidon ja modernisoinnin palveluliiketoimintaan orgaanisesti ja yritysostoin. Tällä hetkellä suurin osuus Bilfingerin liikevaihdosta tulee teollisuuden palveluista.[7] Bilfinger on ostanut varsinkin E/I&C palveluliiketoimintaosaamista (electronic instrumentation and control technology) Are Oy, HG Systems Ltd ja GreyLogix GmbH yrityskaupoissa. Aren tapauksessa 70 % ostettavasta liiketoiminnan liikevaihdosta tuli tuotantolaitosten huolto- ja kunnossapitotoiminnasta. Myös suurin osa HG Systems Ltd liikevaihdosta koostui projektitöistä ja palveluliiketoiminnasta. Caverion Oyj on ilmoitetun strategiansa mukaan pyrkinyt yritysostoin laajentamaan palvelutarjoamaansa. Yritys on pyrkinyt laajentamaan liiketoimintansa huollon ja kunnossapidon osuutta ja kattamaan yhä vahvemmin asiakkaidensa tuotantolaitosten koko elinkaaren palveluiden tarpeen. Vinci Energies SA on pyrkinyt vahvistamaan markkina-asemaansa ja laajentumaan maantieteellisesti ja useiden yritysostojen kautta erityisesti kasvaville markkinoille. Maintpartner Group Oy on pyrkinyt tiedotteensa mukaan vahvistamaan asemaansa erikoiskunnossapidon palveluissa sekä kokonaisratkaisujen ja -toimitusten tuottajana esimerkiksi Teollisuuden KPP Oy yrityskaupan myötä.[8] Empower Group on pyrkinyt laajentumaan ja vahvistamaan markkina-asemaansa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella energia-, tietoliikenne- ja teollisuussektoreilla.

Yleisiä ostomotiiveja teollisuuden palveluissa ovat olleet:

 1. Palvelutarjoaman vahvistaminen kokonaisratkaisujen tuottajana ja asiakkaiden tarpeiden kattaminen läpi teollisuuslaitosten elinkaarien
 2. Huollon ja kunnossapidon palveluiden liiketoimintojen vahvistaminen
 3. Maantieteellinen laajentuminen, uusille markkinoille pääsy, asiakaskunnan kasvattaminen
 4. Ristiinmyyntimahdollisuudet

Hyviä esimerkkejä tutustuttavaksi maailmalla toteutuneista kaupoista ovat muun muassa:

Caverion Oyj/Esco Norway AS, Caverion Oyj/Arneg Kühlmöbel u. Ladeneinrichtungen, Produktions- u. Handelsgesellschaft mbH, Bilfinger Berger SE/Tebodin BV, Bilfinger Berger SE/ Are Oy’s Industrial Services Personnel, Certain Holdings and Customer Contracts, Bilfinger Berger SE/Westcon Inc., Bilfinger Berger Industrial Services AG/HG Systems Ltd, Vinci Energies SA/Electrix Ltd, Vinci SA/Royal Imtech NV’s ICT Division, Vinci Energies SA/J&P Richardson Industried Pty Ltd, Vinci Energies SA/Alpiq Anlagentechnik GmbH’s EVT Division, Maintpartner Group Oy/ Advanced Solutions International Polska Sp. z o.o., Maintpartner Group Oy/Teollisuuden KPP Oy, Maintpartner Ab/Landskrona Underhållsmekaniska Service Ab, Maintpartner Ab/Öhbergs Pumpservice Ab, Empower Oy/Mitox Oy, Empower Ab/Scancon Industrimontage Ab, Strabag SE/DIW Instandhaltung Ltd & Co KG, Voith Industrial Services Ltd/Thyssenkrupp Services Ltd, Remondis AG & Co. KG/Thyssenkrupp Xervon GmbH, SPIE Belgium NV/Devis NV

 

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvupalveluihin tällä tai jollakin toisella toimialalla niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

 

[1] Caverion Oyj: Vuosikertomus 2013

[2] Caverion Oyj: Tilinpäätöstiedote 1-12/2015 & Vuosikertomus 2015, Bilfinger SE: Preliminary report 2015

[3] Caverion Oyj: Tilinpäätöstiedote 1-12/2015 & Vuosikertomus 2015

[4] EquityGate Advisors GmbH: Industrial Services Sector Report

[5] CMD 2015

[6] Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos: Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi, ETLA Raportit No 42, 2015

[7] http://www.reuters.com/article/bilfingerberger-westcon-acquisition-idUSL6E8IC3JG20120712

[8] http://www.maintpartner.fi/fi/uutisia/uutiset-ja-tiedotteet/485/maintpartner-teollisuuden-kpp-oyn-paeaeomistajaksi.html