Artikkelit, Julkaisut

Yrityskauppaprosessissa tarvittavat asiantuntijat

Yrityksen myyntiprosessi voi olla ammattimaisestikin läpivietynä melkoisen raskas prosessi. Eri alojen asiantuntijoista on korvaamaton apu yrityskauppojen onnistumisen kannalta. Mitä eri asiantuntijoita myyntiprosessin aikana siis tarvitaan?

Asiantunteva yrityskauppias on paras apu myyjälle

Yrityskaupan asiantuntijan voi helpostikin sanoa olevan yritystään myyvän omistajan paras tuki ja turva yrityskauppaprosessin aikana. Yrityskauppiaan tehtävä on huolehtia myyntiprosessin kokonaisuudesta, yrityskaupan toteutumisesta ja siitä, että myyjä saa parhaan hinnan lankeamatta sudenkuoppiin matkalla.

Hyvä yrityskauppias pystyy ilman suuria tunteita löytämään ratkaisuja niin ostajien kuin myyjien tarpeiden tyydyttämiseksi ja auttamaan hyvän lopputuloksen syntymisessä. Isommissa yrityskaupoissa tarvitaan yrityskauppiaan lisäksi myös muita asiantuntijoita, jotka yrityskauppias voi tarvittaessa järjestää myyntiprosessin tueksi.

Yrityskaupan asiantuntijan palkkio on yleensä 2-5 % kaupan koosta riippuen. Pienemmissä yrityksissä on tietysti harkittava tarkkaan, onko myyntiprosessin toteuttaminen asiantuntijan toimesta kustannustehokasta. Käytännössä alle miljoonan euron yrityskaupoissa yrityskauppiaan minimipalkkiot täydestä prosessista nousevat melkoisen korkeiksi, jopa yli 10 % kauppahinnasta. Pienten yritysten omistajien kannattaa ilman muuta myös kysellä yrityskauppoja toteuttaneilta kollegoilta hyviä käytänteitä kauppojen toteutukselle.

Mitä muita asiantuntijoita yrityskaupoissa tarvitaan?

Useimmiten yrityskaupoissa tarvitaan itse yrityskaupan asiantuntijan lisäksi myös:

 • Veroasiantuntija kenen tehtävä on varmistaa verotuksellisesti tehokkaan kaupan toteutuminen.
 • Oma tilintarkastaja tai talouspäällikkö kuka valmistelee due diligencen.
 • Juristi kuka tarkistaa kauppasopimuksen.

Asiantuntevan yrityskauppiaan tuomia hyötyjä yrityskauppaprosessiin

Yrityskauppiaan tuoma hyöty toteutuu yleensä parempana mahdollisuutena saada kauppa toteutettua, korkeampana kauppahintana sekä omistajan oman ajan säästymisenä. Nämä hyödyt saadaan aikaiseksi, kun seuraavat toimenpiteet on toteutettu ammattitaidolla ja ajatuksella:

 • Avustaminen yrityskauppaprosessiin valmistautumisessa.
 • Yrityksen toiminnan tunteminen ja kuvaaminen ostajille sopivalla tavalla.
 • Yrityksen myyntiin vaikuttavien asioiden korjaaminen/muuttaminen.
 • Asiantuntevan näkemyksen antaminen yhtiön arvosta.
 • Potentiaalisten ostajien tunnistaminen ja analysointi.
 • Ammattimaisen myyntimateriaalin ja sijoitusmuistion luominen.
 • Johdon/omistajien esityksen sparraaminen.
 • Sopivimpien ostajien valinta ja heidän tarkoituksenmukainen lähestyminen.
 • Kauppaneuvottelujen koordinointi.

Lue lisää yrityskauppaprosessista ja parhaan myyntihinnan varmistamisesta

Lataa maksuton yrityskauppaopas, josta saat lisää tietoa myyntiprosessiin valmistautumisesta ja sen eri vaiheista.