Artikkelit, Julkaisut

12 tärkeintä asiaa omistajan elämässä

Omistajan omassa henkilökohtaisessa elämässä on paljon erilaisia asioita, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa myös yritystoiminnassa tehtäviin päätöksiin ja asetettaviin tavoitteisiin. Tyytyväisyys omistajana syntyy saavutetuista tavoitteista, joihin puolestaan voi merkittävästi vaikuttaa myös yritystoiminnan ulkopuoliset, inhimillisemmät tekijät.

Omistajalle, eli ihmiselle tärkeitä asioita

On varmasti sanomattakin selvää, että pelkkä raha ei tee ihmistä onnelliseksi. Tätä väittämää tukee myös useat tieteelliset tutkimukset. Muun muassa erään Psychological Science -lehdessä julkaistun tutkimuksen (*mukaan raha voi suorastaan muuttaa ihmisen kykyä nauttia arkipäivän onnenhetkistä.

Lontoon yliopistossa jo vuonna 1995 tehdyssä tutkimuksessa (** havaittiin, että ihmisille yleisesti tärkeitä asioita elämässä ovat:

 • perhe- ja sukulaissuhteet
 • muut ihmissuhteet
 • oma terveys
 • läheisen ihmisen terveys
 • raha-asiat/ elintaso
 • ympäristö
 • työhön liittyvät olosuhteet ja työtyytyväisyys
 • työn saatavuus/ työkyky
 • sosiaalinen elämä/ vapaa-ajan harrastukset
 • uskonto/ henkinen elämä
 • koulutus
 • muut asiat

Tutkimuksen mukaan tärkeiden asioiden järjestys vaihteli hieman eri testiryhmien välillä, mutta perhe- ja sukulaissuhteet nostettiin useimmiten ensisijaiseksi tärkeäksi asiaksi. Raha-asiat ja elintaso olivat useimmiten viiden tärkeimmän asian joukossa.

Omistajatavoitteen inhimillinen näkökulma

Koska yrityksen omistaja on ihminen siinä missä muutkin, on täysin luonnollista, että omistajuuteen vaikuttaa paljon myös omistajan henkilökohtaisen elämän tapahtumat, arvostukset ja unelmat. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi omistajan oma elämäntilanne, läheiset ihmissuhteet, terveys tai vaikkapa toiveet omalle vapaa-ajanvietolle.

Omistajatavoitetta rakennettaessa ihmisille yleisesti tärkeitä asioita ei ymmärrettävästikään voi täysin sivuuttaa. Toisinaan elämäntilanteesta juontavat tunnesyyt voivat painaa järkisyitä enemmän tavoitteiden rakentamisessa.

Omistajatavoitteen tulisikin palvella parhaalla mahdollisella tavalla kullekin omistajalle tärkeitä asioita. Ja kun jokainen omistaja on oma yksilönsä, myös asioiden arvojärjestys vaihtelee kunkin omistajan mukaan. Ja näinhän sen pitää mennäkin. Tärkeintä on löytää omiin elämäntavoitteisiin parhaiten vastaava omistajatavoite ja toimia sitten sen mukaisesti.

Lisää hyvän omistajatavoitteen määrittämisestä

Opas omistajatavoitteen rakentamiseen valottaa omistajatavoitteen rakentamisen eri näkökulmia.

Lähteet

(* Quoidbach, J., Dunn, E.W., Petrides K.V. and Mikolajczak,M., 2010: The Dual Effect of Happiness, Psychological Science. Sage Publications.

(** Bowling, A. 1995: What things are important in people’s lives? A survey of the public’s judgement to inform scales of health related quality of life. Social Science & Medicine, Vol. 41, No. 10: 1447–1462. 

 

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa keskusteluhetki Askon kanssa. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: