Artikkelit, Julkaisut

Arvonkasvumahdollisuuksia on rajattomasti – kuinka valita oikeat?

Tässä artikkelissa tuodaan esille, millaisia asioita omistajien on syytä pohtia yrityksen eri arvonkasvumahdollisuuksia arvioidessaan ja kuinka eri valinnat eroavat yrityksen myyntiä tai osinkovirtaa harkitsevan omistajan näkökulmasta. Erityisen tärkeää tämä on siksi, että arvonkasvumahdollisuuksia on aina enemmän kuin mitä on mahdollista tai järkeä toteuttaa. Arvonkasvu vaatii todellisia toimenpiteitä ja rajalliset resurssit on kohdennettava harkiten. Mitkä valinnat ovat oikeat ja miksi?

Valitse useammasta arvonkasvuoptiosta

Arvonkasvuun liittyvien toimenpiteiden on luonnollisesti oltava perusteellisesti suunniteltu ja testattu. Käytännössä yrityksen arvonkasvu toteutetaan usein suunnittelemattomasti, jopa omistajien intuition varassa. Omistajat saattavat tarttua sattumalta eteen tulleeseen yrityskauppamahdollisuuteen, vaikkei yritysosto olisikaan ollut omistajien tavoitteena – kauppaan lähdetään esimerkiksi siitä syystä, että sen rahoitus on helposti järjestettävissä tai että kohde on tarjolla ilman etsimisen vaivaa.

Yllättäen eteen tulleet mahdollisuudet voivat toisinaan olla kannattaviakin, mutta tällöin kyseinen mahdollisuus pitää kuitenkin saada varmistettua vertaamalla sitä johonkin toiseen. Mahdollisuuksia on siis hyvä olla olemassa useampia kuin yksi. Tällöin nähdään, missä vaihtoehdossa on lupaavimmat tulevaisuudennäkymät sekä parhaimmat odotukset kassavirralle. Sen sijaan, että jäädään odottamaan sattumalta vastaantulevia tilanteita, on kannattavampaa rakentaa muutamia eri kasvuoptioita itse.

Jokainen kasvumahdollisuus tulee arvioida kokonaisarvon kannalta

Yrityksen arvoa ajatellen on tärkeää, että jokainen eri kasvumahdollisuus arvioidaan aina sen kannalta, mikä on sen vaikutus yrityksen kokonaisarvolle. Kasvumahdollisuuksien valintakriteerit onkin johdettava yritysarvolle asetetuista tavoitteista.

Ainoa tapa käydä kaikki eri vaihtoehdot läpi, on tehdä niiden toteutumiselle mahdollisimman yksityiskohtaiset – tai ainakin omistajille itselleen riittävän tarkat – skenaariot. Kun jokainen projekti on palasteltu tarpeeksi moneen pienempään osaan, voidaan paremmin arvioida projektin kokonaiskuvaa sekä nähdä siinä erilaisia riippuvuussuhteita.

Eri arvonkasvumahdollisuuksia pitää tarkastella käytännön toimintana ja loppujen lopuksi myös numeroina: jos mahdollisuus vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä katsottuna mielenkiintoiselta, onko se kannattava myös pitkässä juoksussa?

Riski ja tuotto – suhteessa osinkoihin tai tavoiteltuun myyntihintaan

Kunkin kasvumahdollisuuden arvonmuodostusta arvioitaessa tulee punnittavaksi myös riskin ja tuoton välinen suhde. Tuotto-odotuksen noustessa myös riski kasvaa.

Riskien arvioinnissa usein unohtuu miettiä, millaisia  vaikutuksia arvonkasvumahdollisuuden toteutuksella on yrityksen kokonaisresursseihin sekä organisaation ajankäyttöön. Vaikka harkittava arvonkasvumahdollisuus vaikuttaisikin mielenkiintoiselta, on kuitenkin aina pohdittava tarkkaan, onko hankkeelle esimerkiksi saatavissa riittävää fokusta yrityksen johdon toimesta sekä riittävätkö yrityksen resurssit myös muun toiminnan pyörittämiseen hankkeen toteutuksen aikana.

Myös omistajatuoton näkökulma on huomioitava eri kasvumahdollisuuksien arvioinnissa: käyttäisikö esimerkiksi mahdollinen yrityksen ostaja samoja skenaarioita tulevista rahavirroista kuin osingonsaaja? Omistajan tuotto voi realisoitua vain osinkojen tai osakkeista saatavan myyntituoton kautta. Jos omistajien tavoitteena on myydä oma liiketoiminta tietyssä ajankohdassa, on kasvumahdollisuuksien valinnassa mietittävä myös sitä, valitsisiko potentiaalinen ostaja harkinnassa olevan kasvuvaihtoehdon toteuttamisen.

Täyttääkö yrityksen arvonkehitys omistajan tuotolle asetetut tavoitteet?

Paras lopputulos omistajan kannalta tulee hakemalla, vertaamalla ja testaamalla systemaattisesti erilaisia arvonkasvumahdollisuuksia – sekä tekemällä ja toteuttamalla valinnat asetetun omistajatavoitteen mukaisesti.

Varaa maksuton tietoisku yrityksen arvonkasvumahdollisuuksien arviointiin liittyen.