Artikkelit

Yrityksen kauppahinnan määräytyminen

Yrityksen arvo on tulevaisuuden kassavirtojen summa, mutta kauppahinta määräytyy myyjän ja ostajan välisissä neuvotteluissa ennakkoon tunnistetuilta ostajilta haettujen tarjousten perusteella.

Artikkelit

Onnistuneen yritysoston resepti

Yritysostot ja muut yhteistyökuviot ovat nykypäivän liiketoiminnan valtavirtaa. Pysyäkseen kilpailukykyisenä ja vastatakseen markkinoiden muuttuviin haasteisiin täytyy yhdistellä tuotantoa, osaamista ja markkinoita. Näin pystytään luomaan uutta arvoa ja parantamaan omaa asemaa.

Artikkelit

Avaimet onnistumiseen yritysostoissa

Miljardiluokan yrityksissä Corporate Development -osastot miettivät eri mahdollisuuksia löytää kasvua ja nostaa kannattavuutta yritysostoilla. Aktiivisilla ostajilla on omat yrityskauppa- ja integrointiammattilaiset, joita voi olla enemmän kuin pienemmän yhtiön koko johtoryhmä.

Artikkelit

Yrityskauppa – arvonkasvulla vai ilman?

Myyntiä harkitsevan omistajan on ennen yrityskauppaprosessiin ryhtymistä pysähdyttävä hetkeksi miettimään, mikä on omasta näkökulmasta järkevää: myynti nyt vai myöhemmin? Arvonkasvulla vai ilman?

Artikkelit

Yrityksen hinta ja arvo ovat eri asioita

Tässä artikkelissa hinnan ja arvon yhteyttä käsitellään yrityskauppatilanteen näkökulmasta. Myyntihän voi olla paras vaihtoehto silloin, kun yritys on arvokkaampi jollekin toiselle kuin omistajille itselleen.

Artikkelit

Valmistautuminen yrityskauppaan

Yrityskauppa on ainutkertainen tapahtuma omistajan elämässä ja kauppaan liittyy usein erilaisia toiveita ja odotuksia.

Artikkelit

Onko Suomesta tulossa tytäryhtiötalous?

Meitä Nordic Growthissa on askarruttanut pitkään aina silloin tällöin kuultu kommentti siitä, että Suomesta on tulossa tytäryhtiötalous. Tytäryhtiötaloutta pidetään haavoittuvana, sillä johdon kotimaalla ja pääkonttorin paikalla uskotaan olevan merkitystä sille, missä yritykset saneeraavat huonoina aikoina tai vastaavasti mihin investoivat

Artikkelit

Yrityskauppa käy – ostajat ovat tarkkoja tuotto-odotuksista

Yrityskauppa-aktiviteetti on hyvällä tasolla, mutta investoijat ovat tarkkoja tuotto-odotustensa suhteen. Yritysjärjestelyissä onnistumisessa korostuu tieto ja todisteet arvon osoittamisessa.

Artikkelit

Yritysostoista kestävää kilpailuetua

Parhaiten menestyvät yritykset hakevat kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Onnistuakseen yritysoston pitää vahvistaa ostajan kilpailuetua. Yritysostoon liittyvä kokonaisuuden hallinta on avainasemassa kaupan onnistumisessa.

Artikkelit

12 tärkeintä asiaa omistajan elämässä

Omistajan omassa henkilökohtaisessa elämässä on paljon erilaisia asioita, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa myös yritystoiminnassa tehtäviin päätöksiin ja asetettaviin tavoitteisiin. Tyytyväisyys omistajana syntyy saavutetuista tavoitteista, joihin puolestaan voi merkittävästi vaikuttaa myös yritystoiminnan ulkopuoliset, inhimillisemmät tekijät.

Artikkelit

Hyvän omistajatavoitteen tunnusmerkit

Mitattava omistajatavoite on tutkitusti yksi tärkeä osa tavoiteltaessa parempaa omistajan tuottoa. Oletko sinä jo määrittänyt tavoitteesi omistajana?