Comset - HKI
Artikkelit

Yrityskauppa käy – ostajat ovat tarkkoja tuotto-odotuksista

Yrityskauppa-aktiviteetti on hyvällä tasolla, mutta investoijat ovat tarkkoja tuotto-odotustensa suhteen. Yritysjärjestelyissä onnistumisessa korostuu tieto ja todisteet arvon osoittamisessa.

Comset_WTC
Artikkelit

Yritysostoista kestävää kilpailuetua

Parhaiten menestyvät yritykset hakevat kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Onnistuakseen yritysoston pitää vahvistaa ostajan kilpailuetua. Yritysostoon liittyvä kokonaisuuden hallinta on avainasemassa kaupan onnistumisessa.

Omistajan tuotto, yritysjärjestelyt ja kansainvälinen ulottuvuus
Artikkelit

12 tärkeintä asiaa omistajan elämässä

Omistajan omassa henkilökohtaisessa elämässä on paljon erilaisia asioita, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa myös yritystoiminnassa tehtäviin päätöksiin ja asetettaviin tavoitteisiin. Tyytyväisyys omistajana syntyy saavutetuista tavoitteista, joihin puolestaan voi merkittävästi vaikuttaa myös yritystoiminnan ulkopuoliset, inhimillisemmät tekijät.

Hyvän omistajatavoitteen tunnusmerkit - Comset pikaopas
Artikkelit

Hyvän omistajatavoitteen tunnusmerkit

Mitattava omistajatavoite on tutkitusti yksi tärkeä osa tavoiteltaessa parempaa omistajan tuottoa. Oletko sinä jo määrittänyt tavoitteesi omistajana?

Asiantuntijat auttavat yrityskaupassa
Artikkelit

Yrityskauppaprosessissa tarvittavat asiantuntijat

Yrityksen myyntiprosessi voi olla ammattimaisestikin läpivietynä melkoisen raskas prosessi. Eri alojen asiantuntijoista on korvaamaton apu yrityskauppojen onnistumisen kannalta. Mitä eri asiantuntijoita myyntiprosessin aikana siis tarvitaan? Asiantunteva yrityskauppias on paras apu myyjälle Yrityskaupan asiantuntijan voi helpostikin sanoa olevan yritystään myyvän omistajan paras tuki ja turva yrityskauppaprosessin aikana. Yrityskauppiaan tehtävä on huolehtia myyntiprosessin kokonaisuudesta, yrityskaupan toteutumisesta ja […]

Artikkelit

Yrityskauppaprosessi 3/3: Sopimus ja päättäminen

Tämä artikkeli on viimeinen osa yrityskauppaprosessin etenemistä kuvaavaa artikkelisarjaa. Ensimmäinen osa käsitteli yrityskaupan valmisteluvaihetta ja toisessa artikkelissa käytiin läpi potentiaalisten ostajien kontaktointivaiheen tehtäviä. Tässä artikkelissa kuvataan yrityskauppaprosessin viimeistä vaihetta, jonka tavoitteena on saattaa kauppa onnistuneesti maaliin. Artikkelisarjan ensimmäinen osa käsittelee yrityskauppaan valmistautumista ja toinen osa potentiaalisten ostajien kontaktointia . Tehtävät yrityskaupan päätösvaiheessa Yrityskaupan kontaktointivaiheen aikana haettujen tarjousten pohjalta valitaan […]

Artikkelit

Yrityskauppaprosessi 2/3: Potentiaalisten ostajien kontaktointi

Potentiaalisten ostajien ja tarjousten haku ei ole pelkkää hakuammuntaa tai tuuria. Se on kovaa työtä, jossa vaaditaan niin sanotusti sekä muskelia että älyä. Tässä artikkelissa kuvataan omistajan tärkeitä tehtäviä siinä vaiheessa, kun yrityskauppaprosessi on edennyt ostajien kontaktointivaiheeseen. Artikkelisarjan ensimmäinen osa käsittelee yrityskauppaan valmistautumista ja kolmas osa yrityskauppasopimusta ja -päättämistä. Tehtävät ostajien kontaktointivaiheessa Potentiaalisten ostajien kontaktointivaiheen tavoitteena on saada […]

Artikkelit

Yrityskauppaprosessi 1/3: Valmisteluvaihe

Yrityskaupan valmisteluvaiheen aikana luodaan pohja myyntiprosessin sujuvalle etenemiselle. Tämä artikkeli käsittelee asioita, joihin omistajan tulee panostaa yrityksen myyntiin valmistautuessaan. Artikkelisarjan toinen osa käsittelee potentiaalisten ostajien kontaktointia ja kolmas osa yrityskauppasopimusta ja -päättämistä. Valmisteluvaihe on yksi yrityskauppaprosessin päävaiheista Kuten edellisessä artikkelissa todettiin, yrityskauppaprosessi etenee iteratiivisesti muutamien eri vaiheiden kautta. Valmisteluvaihe on ensimmäinen yrityskauppaprosessin päävaiheista ja sen aikana omistajan […]

Artikkelit

Arvonkasvumahdollisuuksia on rajattomasti – kuinka valita oikeat?

Tässä artikkelissa tuodaan esille, millaisia asioita omistajien on syytä pohtia yrityksen eri arvonkasvumahdollisuuksia arvioidessaan ja kuinka eri valinnat eroavat yrityksen myyntiä tai osinkovirtaa harkitsevan omistajan näkökulmasta. Erityisen tärkeää tämä on siksi, että arvonkasvumahdollisuuksia on aina enemmän kuin mitä on mahdollista tai järkeä toteuttaa. Arvonkasvu vaatii todellisia toimenpiteitä ja rajalliset resurssit on kohdennettava harkiten. Mitkä valinnat […]

Artikkelit

Yritysostojen onnistumiskriteerit ja ikävien yllätysten välttäminen

Yritysostot ovat oikea vaihtoehto silloin, kun omistajien ja konsernijohdon asettamien yritysarvotavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista ainoastaan orgaanisen kasvun avulla. Kun ostoista on päätetty ja transaktioprosessi on käynnistetty, on tärkeää pystyä aivan käytännön tasolla osoittamaan, miten tavoiteltu lisäarvo saadaan realisoitua. Ostojen onnistumiskriteerit tulee johtaa yritysarvolle asetetuista tavoitteista Oston onnistumiskriteerien täytyy aina olla johdettu yritysarvolle asetetuista tavoitteista. […]

Artikkelit

Kuinka yritysjärjestelyihin saadaan kustannustehoa ja lisäarvoa?

Tämä artikkeli on tarkoitettu omistajille ja konsernien johdossa toimiville henkilöille, jotka harkitsevat liiketoiminnan tai sen osan myymistä. Artikkelissa käsitellään arvoa kasvattavaa yritysmyynnin toimintatapaa, joka on oikea ratkaisu sellaisessa tilanteessa tai ajankohdassa, kun yrityskauppaa ei ole mahdollista saada aikaiseksi omistajia tyydyttävillä ehdoilla, tai esimerkiksi yrityksen liiketoimintarakenne estää kaupan toteutumisen. Arvoa kasvattavassa toimintatavassa tehdään vain niitä asioita, […]