Artikkelit, Julkaisut

Kuinka omistaja saa liiketoiminnasta tavoitetuottoa, osa 1/2

Kuinka omistaja saa liiketoiminnasta tavoitetuottoa, osa 1/2

Tässä kahden artikkelin sarjassa tarkastellaan sitä, miten yritystoiminnasta on mahdollista saada omistajien tavoittelemaa tuottoa. Artikkeli on tarkoitettu konsernijohdolle, hallituksen jäsenille ja omistajille. Sarjan ensimmäisessä osassa syvennytään siihen, mitä omistajan tavoitetuotolla itse asiassa tarkoitetaan ja jatko-osassa keskitytään siihen kuinka tavoitetuotto on mahdollista saavuttaa.

Omistajan tavoitetuotto perustuu omistajatavoitteeseen

Aktiivisten omistajien tavoitteena on saada tuottoa pääomalleen. Tuloksellinen toiminta myös mahdollistaa yrityksen menestyksen ja kehittämisen pitkällä aikajänteellä. Tutkimusten mukaan aktiivisella Private Equity – omistajuudella on vahva yhteys yrityksen arvonkasvuun ja siten myös omistajien tavoitteleman tuoton saamiseen.

Private Equity -omistajuudessa asetetaan aina ensimmäisenä selkeät ja määrätietoiset tuotto- ja muut omistajatavoitteet, joiden avulla yrityksen toiminta saadaan tehokkaammin johdettua haluttuun arvonkehitykseen. Kun omistajat tietävät, mitä he haluavat omalta yritystoiminnaltaan, myös yritysjohdon on helpompaa ohjata yrityksen toimintaa noiden tavoitteiden mukaisesti.

On kuitenkin syytä ymmärtää, että omistajan tavoitetuotto ei ole sama asia kuin omistajatavoite, joka on määrällisesti ja laadullisesti mitattava sekä tiettyyn aikaan sidottu tavoite (lue omistajatavoitteesta lisää täältä). Omistajan tavoitetuotolla tarkoitetaan prosentuaalista tuottotavoitetta omistajan pääomalle.

Omistajan kannalta on tärkeää, että hän saa tai ylittää pääomalleen asettamansa tavoitetuoton. Jos tavoitetuotto ei täyty, aktiiviseen omistajuuteen kuuluu selvittää, millaisten toimenpiteiden avulla tavoitetuotto on mahdollista saavuttaa.

Omistajan pääoman tuottotavoite ja liiketoiminnan tuottotavoite ovat eri asioita

On tärkeää huomioida, että yrityksen liiketoiminnalle asetettu tuottotavoite ja omistajan pääoman tuottotavoite tarkoittavat eri asioita. Omistajan tuotto huomioi aina myös taseen rakenteen, eli kuinka yritystoiminta on rahoitettu.

Omistajat usein katsovat tuottoa suhteessa sijoitettuun omaan pääomaan, kun todellisuudessa tuottoa kannattaa ja tulee tarkastella suhteessa yrityksen arvoon.

Ajatellaan esimerkiksi yritystä, jonka vuotuinen liikevaihto on 20m€, liikevoitto 1m€ ja nettotulos 700t€. Omistajat ovat yrityksen perustamisvaiheessa sijoittaneet 50t€ ja oma pääoma voittovarojen kanssa on miljoona euroa ja tase on 2 miljoonaa euroa. Yrityksen realistinen arvo myyntitilanteessa on 7m€.

Tällaisessa tilanteessa tuotto omistajien alun perin sijoittamalle osakepääomalle on 1400 prosenttia ja tuotto omalle pääomalle 70 prosenttia mutta arvoon suhteutettuna omistajan tuotto onkin vain 10 prosenttia.

Jos kuvatussa esimerkissä omistajien asettama tuottotavoite on 13 prosenttia, on itsensä pettämistä verrata tätä tuottotavoitetta oman pääoman tuottoon. Käytännössä omistajilla on 7 m€ varallisuus sijoitettuna toimintaan, joka tuottaa 10 prosentin tuoton tälle varallisuudelle. Mikäli ei ole nähtävissä keinoja, joilla tavoitetuottoon olisi mahdollista päästä, voi exit-strategia olla kannattavin vaihtoehto. Tällöin omistajat voivat sijoittaa pääoman sellaiseen olemassa olevaan tai uuteen toimintaan, josta 13 prosentin tavoitetuotto on mahdollista saavuttaa.

On siis ensisijaisen tärkeää muodostaa käsitys yrityksen arvosta nyt ja tulevaisuudessa. Tällöin on myös mahdollista määrittää omistajatavoitteet ja omistajan tavoitetuotto sekä tehdä perusteltuja ratkaisuja yritystoiminnan suhteen eri vaihtoehtojen 1) pidä 2) pidä ja kehitä, 3) liittoudu ja kehitä, 4) kehitä ja myy, 5) myy –välillä.

Kuinka liiketoiminnasta saadaan omistajien tavoittelema tavoitetuotto?

Artikkelisarjan toisessa osassa syvennytään tarkemmin siihen, miten omistajan tuotto on mahdollista saavuttaa käytännössä. Ennen seuraavan artikkelin julkaisua, suosittelemme tutustumaan tältä sivustolta löytyviin pikaoppaisiimme, jotka käsittelevät aktiivista omistamista, yrityskauppoja sekä yrityksen arvonkasvuohjelman ja omistajatavoitteiden rakentamista.