Artikkelit, Julkaisut

Verouudistuksen vaikutukset aktiivisille omistajille

Verouudistuksen vaikutukset aktiivisille omistajille

Hallituksen esittämä verouudistus on jakanut mielipiteitä omistajien keskuudessa. Uudistuksen myötä yhteisövero tulee laskemaan kaikilla, mutta osinkovero laskee vain osalla, kun taas osalla se kiristyy.

Kun yhteisöveron ja osinkoveron muutoksen yhteisvaikutusta tarkastellaan omistajien kokonaistuoton näkökulmasta, verouudistus tulee saamaan aikaan sekä voittajia että häviäjiä – uudistukseen jo tehdyn korjausliikkeen jälkeenkin.

Verouudistus ja investointien tuottovaatimus

Yhteisöveron keventyminen voi tuoda yritykseen kassavirtaa aikaisempaa enemmän. Omistajien onkin nyt oltava tarkkana sen suhteen, ettei verokevennys saa heitä tekemään huonoja investointipäätöksiä.

Erityisesti jos omistajien kokonaisveroaste kasvaa, myös liiketoiminnan tuottovaatimus nousee, kun omistajan nettotuotto halutaan säilyttää samana. Omistajien on siis huolehdittava siitä, etteivät he vähennä investointien tuottovaatimuksia, vaikka yhtiöverotuksen keventymisen myötä kassaan näyttäisikin tulevan enemmän rahaa.

Aktiivisen omistajan näkökulmasta investointien tulee aina perustua omistajatavoitteisiin ja huolellisiin kannattavuuslaskelmiin, joissa verotus on vain yksi komponentti.

Aktiivinen omistaja tekee harkittuja päätöksiä

Jokainen investointi – eli arvonkasvutoimi – tulee suunnitella ja toteuttaa siihen liittyvä tuottovaatimus mielessä. Omistajilla tulee aina olla perusteltu ja selkeä näkemys siitä, millaista kassavirtaa kultakin investoinnilta on odotettavissa.

Koska tuleviin kassavirtoihin liittyy aina epävarmuutta, riskit ja kassavirtojen todennäköisyys on syytä arvioida huolellisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös faktoihin perustuen. Aktiivinen omistaja kohdentaa varojaan syvälliseen tietoon perustuen sinne, missä omistajan tavoitteiden mukainen riski-tuotto on parhaimmillaan.

Yhteisöveron keventyminen tuo yritykseen lisää kassavirtaa ja siten kasvattaa liiketoiminnan arvoa. Mikäli kokonaisverotuksessa kuuluu häviäjien joukkoon, yhteisöveron keventymisen tuomasta lisäkassavirrasta ei kuitenkaan pääse hyötymään osinkojen muodossa. Käytännössä tämä voi laukaista tilanteen, jossa liiketoiminta on jollekin toiselle arvokkaampaa kuin itselle. Aktiivinen omistaja tarkistaakin omistajatavoitteensa säännöllisesti ja siten arvioi, saavutetaanko parempi lopputulos pitämällä ja kehittämällä vaiko myymällä liiketoiminta.

Kuinka valmistaudut verouudistukseen?

Veromuutosten myötä on hyvä pysähtyä hetkeksi omien omistajatavoitteiden äärelle. Pyydä meiltä tietoisku aktiivisesta omistamisesta, omistajatavoitteista sekä investointien kannattavuuden arvioinnista. Tutustu maksuttomaan tietoiskuumme alla olevasta linkistä.