Artikkelit, Julkaisut

Mitä on aktiivinen omistajuus?

Mitä on aktiivinen omistajuus?

Aktiivinen omistajuus tarkoittaa sitä, että omistajat eivät jää yrityksen toiminnassa kasvottomiksi taustavaikuttajiksi tai toisaalta sitä, että operatiivisissa tehtävissä olevat omistajat muistavat myös toimia omistajan roolissa. Myös konsernijohdolla on usein aktiivisen omistajan rooli suhteessa tytäryhtiöihin.

Aktiivisella omistajuudella on vahva yhteys arvonkasvuun

Arvokas yritys on arvokas yrityskansalainen. Aktiivista omistajuutta tarvitaan luomaan arvonkasvua, joka mahdollistaa yrityksen jatkuvan kehittämisen. Aktiivinen omistajuus myös helpottaa hallituksen ja johdon työtä.

Yrityksen arvoon voi vaikuttaa vain kahden osatekijän kautta. Ensinnäkin arvoon ja arvonkehitykseen vaikuttaa markkinan valinta sekä valitun markkinan odotettu kehitys. Toiseksi arvoon vaikuttaa yrityksen kyvykkyys ja tehokkuus kasvattaa kassavirtaa hyödyntämällä markkinoilla olevia mahdollisuuksia.

Kuten aiemmassa blogiartikkelissamme tuotiin esille, aktiivisella omistajuudella ja arvonkasvulla on vahva positiivinen yhteys.

Aktiivisen omistajan tunnusmerkkejä

Olisi harhaanjohtavaa luetella yhtä staattista listaa siitä, millainen aktiivinen omistaja on tai siitä miten aktiivinen omistaja toimii. Aktiiviselta omistajuudelta vaaditaan erilaisia asioita ja toimenpiteitä erityyppisissä tilanteissa ja yritysrakenteissa. Aktiivinen omistajuus vaatii osaamista sekä kykyä ja motivaatiota hyödyntää sitä.

Aktiivisen omistajan tunnistaa siitä, että hän on asettanut omat tavoitteensa omistajana sekä keskustelee  säännöllisesti yrityksen hallituksen ja johdon kanssa yhtiön tulevaisuudesta ja siitä, kuinka erilaiset arvon osatekijät tulee huomioida yrityksen tavoitteissa ja toiminnassa.

On tärkeää ymmärtää, että passiivinen omistaja ei muutu aktiiviseksi omistajaksi ainoastaan lisäämällä tehtävälistaansa lisää tehtäviä tai pitämällä enemmän yhteyttä yrityksensä hallitukseen ja johtoon. Aktiivisuus on myös määrällistä, mutta määrä ei korvaa tai takaa laatua.

Aktiivisen omistajan toiminta ja päätökset perustuvat tietoon ja faktoihin

Aktiiviset omistajat hakevat tietoa, todisteita ja osaamista toimintansa ja päätöstensä tueksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omistajat eivät tyydy pelkästään siihen, mitä tietoa he saavat yrityksen johdolta ja hallitukselta yhtiön toiminnasta ja tulevaisuuden odotuksista, vaan he itse aktiivisesti etsivät tietoa myös yhtiön ulkopuolelta. Näin omistajana on mahdollista muodostaa perusteltu käsitys yrityksen markkinavalinnoista ja markkinoiden muutoksista sekä yrityksen kyvykkyydestä ja tehokkuudesta hyödyntää markkinamahdollisuuksia.

Markkinaodotusten ja yrityksen sisäisen kyvykkyyden synteesinä aktiivisen omistajan on mahdollista tukea hallitusta ja johtoa valitsemaan yritykselle suunta, joka toteuttaa omistajien tavoitteita parhaalla mahdollisella riski-tuotto –suhteella.

Kun haluat luoda lisää arvoa aktiivisena omistajana

Aktiiviset omistajat perustavat toimenpiteensä ja päätöksensä omistuksensa suhteen siihen, kuinka yrityksen toiminta nyt ja tulevaisuudessa tukee omistajien tavoitteiden toteutumista. Aktiivisena omistajana toimimisen edellytyksenä on, että omistajalla on konkreettiset ja mitattavat omistajatavoitteet tarkasteltavan yrityksen suhteen. Omistajatavoitteiden rakentamisen pikaoppaassa löytyy perustietoa, jonka avulla voi lähteä liikkeelle.

Apua omistajatavoitteen määrittämiseen ja aktiiviseen omistajuuteen

Kaipaatko asiantuntevaa keskustelukumppania aktiiviseen omistajuuteen, omistajatavoitteisiin ja niiden rakentamiseen liittyen? Pyydä meiltä henkilökohtainen tietoisku, jonka aikana saat lisää tietoa sekä pääset ideoimaan, mitkä toimenpiteet tukevat omistajatavoitteiden toteutumista juuri sinun omistuksiisi liittyen. Tietoisku on täysin maksuton.