Artikkelit, Julkaisut

Yritysostojen onnistumiskriteerit ja ikävien yllätysten välttäminen

Yritysostojen onnistumiskriteerit ja ikävien yllätysten välttäminen

Yritysostot ovat oikea vaihtoehto silloin, kun omistajien ja konsernijohdon asettamien yritysarvotavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista ainoastaan orgaanisen kasvun avulla. Kun ostoista on päätetty ja transaktioprosessi on käynnistetty, on tärkeää pystyä aivan käytännön tasolla osoittamaan, miten tavoiteltu lisäarvo saadaan realisoitua.

Ostojen onnistumiskriteerit tulee johtaa yritysarvolle asetetuista tavoitteista

Oston onnistumiskriteerien täytyy aina olla johdettu yritysarvolle asetetuista tavoitteista. Kun omistajille ja konsernijohdolle on selvää, mihin yritysostolla halutaan päästä arvonkehityksen näkökulmasta, on heidän helpompi tunnistaa myös ne kriittiset asiat, joiden avulla halutut tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Jos yritysoston kriteeriksi on määritelty esimerkiksi tietyt synergiaedut, tulee omistajilla ja konsernijohdolla tällöin myös käytännön tasolla olla täysin selvää, mitä nuo tavoiteltavat synergiaedut konkreettisesti ovat – haetaanko esimerkiksi tuotantoprosessiin säästöjä,  tuleeko myyntiputkeen saada lisää uusia tuotteita vai pitääkö kenties omien tuotteiden markkinaa saada laajennettua.

Ilman pitävää perustaa ei pystytä luotettavasti arvioimaan synergiahyötyjen vaikutusta yritysarvoon. Vähintäänkin yhtä olennaista on myös selvittää, onko yrityksellä käytettävissä tarvittavat resurssit noiden synergiaetujen realisoitumiseksi.

Ostoprosessin aikana on myös tärkeää kyseenalaistaa ostamisen myötä odotettu lisäarvo. Ostoon liittyville toimenpiteille sokaistutaan hyvin helposti, jolloin ostoa saatetaan alkaa toteuttaa liian mekaanisesti. Tavoitteiden mukaisten tulosten varmistamiseksi omistajien ja konsernijohdon tuleekin hyödyntää erilaisia työkaluja, joiden avulla he pystyvät:

1) testaamaan synergioiden olemassaolon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ostoprosessia

2) tarkistamaan jo ennen kaupan toteuttamista, onko ostettavassa kohteessa olemassa ne resurssit, jotka tarvitaan tavoiteltujen synergiahyötyjen realisoitumiseksi

3) tekemään yrityksen ostoon liittyvät riskit näkyviksi – kts. artikkelimme ” Tee yrityksen arvonkehityksen riskit näkyviksi”.

Synergiahyötyjen puolueeton tarkastus välttää ikävät yllätykset

Yritysostolta tavoitellut synergiahyödyt on aiheellista varmistaa aina riittävän aikaisessa vaiheessa ostoprosessia. Parhaimpiin lopputuloksiin yleensä pääsee hyödyntämällä ulkopuolista asiantuntijaa, jolla ei ole intressiristiriitaa myyjän tai ostajan kanssa. Tällä tavalla analysoitu lisäarvo ja synergiaedut tuottavat kaupalle korkeamman lisäarvon sekä ostavan että ostettavan yrityksen näkökulmasta.

Synergiahyötyjen tarkastus on keino välttää ikävät yllätykset yritysostoon liittyen.  Ellei synergiaetujen tarkastusta tehdä heti ostoprosessin alussa – jolloin se on järkevintä – on se kuitenkin syytä tehdä ennen lopullista kauppaa. Mikäli tarkastuksen tuloksena päädytään siihen, että yritysosto ei tuota tavoiteltavia hyötyjä ja etuja on prosessi syytä keskeyttää mieluummin kuin viedä kauppa ”väkisin” loppuun.

Onko tavoitteenasi arvonkasvu yritysostoin?

Varaa asiantuntijan pitämä tietoisku arvonkasvuun ja yritysostoihin liittyen – saat lisää tietoa yrityskaupan toteutuksen hyvistä käytännöistä sekä esimerkkejä onnistumisista ja epäonnistumisista.