Tietoiskut

Hiljainen ja vielä hiljaisempi yrityksen myynti?

Yritysjärjestelyjä tavoittelevat omistajat toivovat usein, että ostaja ilmaantuisi itse ja esittäisi tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä. Taustalla on usein pelko siitä, mitä vaikutuksia yrityskaupan aktiivisesta hakemisesta on asiakkaisiin, henkilökunnan suhtautumiseen tai kilpailutilanteeseen.

Tietoiskut

Ostajat hakevat aktiivisesti myös 2-3 miljoonan arvoisia yrityksiä

Talouden kasvaessa ostajien mielenkiinto kohdistuu usein suurempiin järjestelyihin. Vuoden 2018 aikana talouskasvun parhain terä on taittunut ja sillä on vaikutuksia myös yrityskauppamarkkinaan.

Tietoiskut

Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako

Yritysten hallitukset ovat aktivoituneet viime vuosina, ja kuulen usein vaatimuksia ja toiveita aktiivisesta hallituksesta sekä omistajilta että johdolta.

Tietoiskut

Comset: Kesä. Loma. Ja omistajan vaihtoehdot.

Osalle loma on itsestäänselvyys, osalle ei. Oli lomaa tai ei, omistamiseen liittyvät pohdinnat tuppaavat jäämään päivittäisten askareiden alle.

Tietoiskut

Comset: ”Voisihan yrityksen myydäkin, jos saisi hyvän tarjouksen”

Käytännössä kaikki yritysten omistajat ovat kokemuksemme mukaan pohtineet otsikon kysymystä ja monet ovat periaatteessa halukkaita myymään, jos ilmaantuisi ostaja hyvän tarjouksen kanssa.

Tietoiskut

Comset: ”Näin asetat tavoitteen yritysmyynnille”

Yritysjärjestelyä suunniteltaessa tavoitteiden määrittäminen kannattaa aloittaa rakentamalla kuva toivotusta lopputuloksesta itsekkäästi listaamalla kaikki ne toiveet, mitä omistajat yrityskaupalta odottavat.

Tietoiskut

Comset: ”Nyt on hyvä aika myydä yritys”

Mikäli olet omistajana ajatellut yritystoiminnan myymistä jossain vaiheessa, nyt on juuri oikea aika pysähtyä harkitsemaan oikeaa ajoitusta ja toimintatapaa.

Tietoiskut

Hyvä vai huono lopputulos yrityskaupassa?

Yritystoimintaa myytäessä väärä toimintatapa voi johtaa siihen, että elämäntyö ei päädykään sopivimpiin käsiin, eikä kaupan lopputulos ole paras mahdollinen.

Tietoiskut

Yrityksen myynnin oikea ajoitus

Omistajien vaihtoehdot yritystoiminnalle ovat 1) pidä, 2) pidä ja kehitä, 3) liittoudu, 4) kehitä ja myy, 5) myy. Myyntiajatusten herätessä on yrityskaupan hyvän lopputuloksen kannalta tärkeää miettiä sopivaa ajoitusta.

Tietoiskut

Voisitko saada tavoitehinnan yrityskaupasta nykytilanteessa?

Yrityksen myyntihankkeen käynnistämisen perusedellytyksiä ovat 1) realistiset tavoitteet kaupan ehdoille ja 2) omistajien henkinen valmius toimia, kun pöydällä on asetettujen tavoitteiden mukainen tarjous.

Tietoiskut

Parempi hinta ja ehdot yrityskaupassa

Yritysjärjestely on yksilöllinen ja ainutkertainen projekti, jossa parasta lopputulosta haettaessa korostuu kaksi asiaa ylitse muiden.